Audifilm va patrocinar el III Congrés de Control Intern a la ciutat de Palència

Els dies 5 i 6 d'octubre va tenir lloc el III Congrés de Control Intern a la ciutat de Palència. Tercer Congreso sobre Control Interno Local - IGAE y Diputación de Palencia (laley.es)

Van ser dos dies intensos que, segons Audifilm, els van permetre aprendre de totes les persones referents del sector, de les seves experiències i la seva professionalitat.Ha quedat palès una vegada més que l'òrgan interventor no disposa de mitjans suficients per exercir les seves funcions. A més a més resulta evident que la realitat al territori és molt diversa, hi ha una gran majoria de municipis a l'estat que són de menys de 1.000 habitants, mentre que hi ha molts menys municipis que tenen més de 50.000 habitants, però les obligacions i la responsabilitat a uns i altres és pràcticament la mateixa.

A Audifilm estan convençuts que el seu mòdul de control intern pot ser un ajuda al dia a dia dels funcionaris/es que estan realitzant aquestes tasques. Començant per la fiscalització, la que es podria considerar que és la més mecànica de les funcions, continuant pel control permanent, planificable i no planificable, que es podria considerar que necessita inevitablement de l'aportació de l'interventor/a i que ha de permetre proposar actuacions de millora a la corporació, i acabant amb els informes anuals que són una fotografia que resumeix allò que ha transcorregut al llarg de l'any anterior i que són un requeriment dels òrgans de control extern.

En definitiva el seu mòdul troba l'equilibri entre l'estàndard i la personalització, alhora que permet automatitzar la introducció de dades, alhora que permet ordenar i emmagatzemar totes les dades que es generen en exercici del control intern.
Según Audifilm, “després de cada Congrés de Control Intern sortim amb un alt nivell de motivació i amb molts reptes per endavant i aquest és el camí que volem fer junt amb vosaltres al nostre costat”.


Què és el Mòdul de Control Intern per les Entitats del Sector Públic Local?

El marc legal és el que s’estableix al Real Decret 424/2017 de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local.

L’objectiu de la solució és que, tant des de la funció interventora com des del control financer, es faciliti la generació i gestió dels informes que han d’acompanyar als expedients d’una entitat del sector públic local.

És una solució al núvol, pel qual només es necessita un ordinador i accés a internet i a més a més en cas d’optar per la versió amb Portafirmes, el corresponent certificat digital per cada usuari/a que hagi de validar i/o signar els informes i altres documents.

Els informes es generen de forma automàtica, una vegada complimentat un àgil formulari amb les dades essencials, des dels requisits a fiscalitzar, fins els aspectes a revisar, passant per les observacions a criteri de l’òrgan interventor o altres dades necessàries per generar qualsevol plantilla.

L' objectiu és facilitar l’exercici del control intern:

Solució al núvol
Organització de tots els informes
Obtenir resultats anuals

Ja estan desenvolupats els següents apartats:

•    Fiscalització i intervenció prèvia: respecte a la gestió econòmica de l’Entidad Local, l’òrgan interventor haurà de fer constar la seva conformitat mitjançant una diligència.

•    Omissió de la funció interventora: en els supòsits que la funció interventora sigui preceptiva i s’hagués omès, l’òrgan interventor ho manifestarà a l’autoritat que hagués iniciat l’expedient.

•    Intervenció de la comprovació material de la inversió (ICMI): abans de liquidar la despesa o reconèixer l’obligació es verificarà materialment l’efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions i la seva adequació al corresponent contracte. El resultat d’aquesta es reflectirà en acta que serà subscrita per tots les que assisteixin a l’acte de recepció.

•    Control Permanent no Planificable (CPNP): totes aquelles actuacions de control atribuïdes a l’òrgan interventor, previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local.

•    Control Permanent Planificable Obligatori (CPPO): compren l’evaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, sistema anual per verificar els registres comptables de factures, informar sobre el saldo del compte 413.

•    Pla anual de control financer (PACF): permet incloure totes aquelles actuacions que s’han de realitzar per part de l’òrgan interventor fruit d’una obligació legal i les que anualment es seleccionin atenent als objectius que es pretenen aconseguir i les prioritats establertes.

•    Informe resultat de la funció interventora (art.15): amb ocasió de la liquidació del pressupost l’òrgan interventor elevarà a Ple l’informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a objeccions efectuades. Amb ocasió de la compte general remetrà anualment al Tribunal de Cuentas amb totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local i pel Ple contràries a les objeccions efectuades.

•    Informe resultat del control intern (art.37): amb caràcter anual i amb ocasió de la compte general l’òrgan interventor haurà d’elaborar un informe resum dels resultats del control intern. Contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de la funció interventora realitzades en l’exercici anterior.

ELEMENTS

Disponibilitat, càrrega i manteniment de l’inventari de requisits (personalitzable) de diferents àmbits.

Ús de les plantilles (personalitzable) tant d’informes com l’altres documents necessàries per completar l’expedient.

Formulari i diàlegs de treball específics per cada àmbit (fiscalització, omissió, cpnp, morositat, compte 413, auditoria de factures, pacf, art.15, art.37).

Aquest és un mòdul dissenyat per una fàcil ampliació o creixement de les funcionalitats ja siguin aquestes de consulta o de treball.


OBJECTIUS

Aquest sistema permetrà l’organització de tots els informes que es generen al llarg de l’exercici per part de l’òrgan interventor exercint les funcions que detalla el RD 424/2017.

Independentment del gestor d’expedients que utilitzi l’organització l’usuari/a podrà crear, revisar, signar, numerar i emmagatzemar els informes. A continuació, els podrà exportar i introduir (en format editable o pdf) al seu propi gestor o altre dispositiu.
Amb el valor afegit d’emmagatzemar i disposar de la informació a la BBDD que posteriorment es podrà explotar.

Eina de productivitat real, efectiva i de funcionament contrastat. Amb la possibilitat d’implementació i posada en marxa senzilla i pràcticament immediata.

També permet disposar dels inventaris de requisits personalitzats segons cada Entitat Local decideixi, incloent així els seus requisits particulars.

CARACTERÍSTIQUES

Rigor i transparència en la generació dels informes.

Agilitat en el manteniment de la informació anual.

Neutralitat respecte la tramitació.

Independent a qualsevol gestor d’expedients o qualsevol SICAL. 

 
tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top