Avís legal i política de privacitat

TITULARITAT I REGISTRES

AJUNTAMENT IMPULSA i Maite Vigueras Casals, en la seva condició de titular i responsable d'aquest espai web, en compliment amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

AJUNTAMENT IMPULSA i Maite Vigueras Casals està domiciliada a: Camí Solà de Munt, 1. 17869 Llanars, amb NIF 90.001.683-S.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web o a la informació o als productes i serveis, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça:

AJUNTAMENT IMPULSA, Camí Solà de Munt, 1 -17.869 Llanars (Girona) e-mail: info@ajuntamentimpulsa.cat
 

NAVEGACIÓ

La nostra pàgina web compta amb recursos tècnics raonables per a proporcionar una navegació segura i protegir tota la informació recollida. No obstant això, ha de tenir en compte que, si bé apliquem i implementem les mesures per protegir la seva informació, cap pàgina web, transmissió per Internet, sistema informàtic o connexió sense fils és absolutament segura. AJUNTAMENT IMPULSA no es responsabilitzarà en casos d'interrupció del servei, mal funcionament o qualsevol inconvenient del que vingui a ocórrer per causes alienes a nosaltres. Així mateix, ens excloem de qualsevol responsabilitat per danys o perjudicis derivats de presència de virus o qualsevol tipus d'incident originat o introduït en el sistema informàtic per mitjà de hackers o de tercers que accedeixin de manera dolosa comprometent la integritat a la nostra pàgina web.

Vincles a altres pàgines web: Per a la seva comoditat, aquesta pàgina web conté vincles amb altres pàgines que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. En cap s'intercanviaran dades de caràcter personal amb qualsevol pàgina externa. Tampoc ens fem responsables ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web pertanyents o dirigides per tercers. Així mateix, l'informem que no podem exercir cap control sobre el seu manteniment i contingut, per tant, no podem garantir que els enllaços, punters o altres funcions d'enllaç disposades en aquests llocs, siguin correctes en el moment del seu accés i que estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el seu equip informàtic.
 

CONDICIONS D'ÚS

La utilització d'aquesta publicació digital implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

La publicació digital de AJUNTAMENT IMPULSA té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa i als productes i serveis que s'ofereixen.

AJUNTAMENT IMPULSA no es compromet a l'actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

AJUNTAMENT IMPULSA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

AJUNTAMENT IMPULSA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari, derivat de l'accés a la seva publicació digital o de l'ús de la informació o aplicacions que contingui.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a AJUNTAMENT IMPULSA de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són propietat de L'EMPRESA són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per AJUNTAMENT IMPULSA. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.
 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Maite Vigueras Casals, operant sota el nom comercial, AJUNTAMENT IMPULSA, és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’AJUNTAMENT IMPULSA, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per AJUNTAMENT IMPULSA. Cap material d'aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’AJUNTAMENT IMPULSA.

La totalitat d'aquest lloc web (descripció de productes, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius, colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) és propietat de AJUNTAMENT IMPULSA o de tercers que han llicenciat o autoritzat a AJUNTAMENT IMPULSA per al seu ús. Tots els logotips, marques i dissenys que apareixen en aquesta pàgina web formen part dels drets de propietat intel·lectual d’AJUNTAMENT IMPULSA, i queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa. L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets d’AJUNTAMENT IMPULSA o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. Així mateix, AJUNTAMENT IMPULSA podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes , xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. www.ajuntamentimpulsa.cat és un domini registrat per Maite Vigueras Casals i no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia.

Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de manera total o parcial, dels continguts d'aquest lloc web, sense autorització expressa del titular. El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del titular.
 

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

AJUNTAMENT IMPULSA compleix amb la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LOPD, i altra legislació que la desenvolupa, fins a la seva derogació, i a partir de la mateixa, amb el Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de Dades) i / o Legislacions Nacionals substitutòries o complementàries d'alguna d'elles.

Tots els usuaris que accedeixen a la nostra pàgina web podran conèixer tot el seu contingut sense la necessitat de facilitar cap informació de caràcter personal. Les seves dades personals només seran recaptades quan vostè complementi voluntàriament nostre (s) formulari (s). En aquest cas, l'usuari garanteix l'autenticitat, exactitud i veracitat de la informació facilitada, comprometent-se a mantenir actualitzades les dades de caràcter personal de manera que els mateixos responguin, en tot moment, a la seva situació real. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes puguin causar. Mitjançant aquesta via de comunicació vostè accepta de manera expressa rebre comunicacions periòdiques únicament de l'entitat, que guardarà les dades personals que rebi dels usuaris a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, o accés no autoritzat a aquestes dades.

Les dades facilitades passaran a formar part d'un fitxer, el responsable del qual és AJUNTAMENT IMPULSA i Maite Vigueras en qualitat de responsable d'aquest lloc web, el tractament té com a finalitat atendre les sol·licituds d'informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l'empresa i l'enviament d'informació.

Amb l'ús del formulari de contacte o l'enviament de correu electrònic, l'usuari consent i accepta de forma expressa el tractament de les dades en la forma indicada, així com l'enviament posterior d'informació comercial d'interès sobre els nostres productes i serveis.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, oblit i portabilitat dirigint-se per escrit a AJUNTAMENT IMPULSA a: Camí Solà de Munt, 1 -17869 Llanars (Girona) o per correu electrònic a info@ajuntamentimpulsa.cat adjuntant en qualsevol cas fotocòpia del seu DNI.

Com utilitzem les seves dades

Podem utilitzar les seves dades personals de la següent manera: la informació que vostè ens proporcioni ens podrà ajudar en la presa de decisions, a respondre sol·licituds, millorar els serveis, detectar noves necessitats, generar promocions, entendre les seves expectatives i proporcionar-li un millor servei. També podrem utilitzar les seves dades per a les següents gestions.

Raó específica: Si proporciona les seves dades personals per a un fi en concret, les farem servir per tot allò relacionat amb el fi per al qual es van proporcionar. Per exemple, si vostè es posa en contacte amb nosaltres per correu electrònic, utilitzarem les dades personals que ens faciliti per respondre a la seva pregunta o solucionar el problema, i respondrem a l'adreça de correu electrònic des de la qual es va enviar el missatge.

Fins interns: Podem utilitzar les seves dades personals per a fins interns com, per exemple, per basar-nos en ells per tal de millorar el contingut i la funcionalitat dels serveis, comprendre millor la necessitat dels nostres clients, millorar els serveis, protegir, identificar o abordar activitats fraudulentes , reforçar els nostres termes de servei, gestionar el seu compte i proporcionar-servei d'atenció al client i, de manera general, gestionar els serveis i la nostra activitat comercial, entre d'altres.

Comunicacions comercials: Sempre que comptem amb el seu consentiment exprés (que s'obtindrà mitjançant una casella exclusiva present en els nostres formularis), podrem utilitzar les seves dades personals per a posar-nos en contacte amb vostè en el futur per a la realització d'accions comercials que puguin ser del seu interès, sempre relacionades amb els productes i / o serveis que ofereix l'empresa. En qualsevol cas, vostè sempre tindrà disponible l'opció "deixar de rebre" aquests missatges electrònics a la part inferior d'aquests missatges o notificar-nos-ho enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@ajuntamentimpulsa.cat

Com emmagatzemem les seves dades

Adoptem les mesures que considerem raonables per protegir les dades personals contra pèrdua, mal ús, ús no autoritzat, accés no autoritzat, divulgació involuntària, modificació i destrucció. No obstant això, no existeixen xarxes, servidors, bases de dades ni transmissions per Internet o correu electrònic completament segures o exemptes d'errors. En el cas que es produeixi una violació de la seguretat de les dades que es troben sota la nostra custòdia, prendrem totes les mesures necessàries per mitigar les seves conseqüències i notificarem aquest fet a l'Autoritat de Control, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència.
 

CESSIÓ DE DADES

No revelarem a tercers dades de caràcter personal referent als usuaris sense el seu consentiment, excepte obligació legal (per exemple, en cas d'una citació judicial o una sol·licitud d'un organisme governamental), o si creiem de bona fe que aquesta acció és necessària per: a) per complir amb una obligació jurídica; b) per protegir o defensar els nostres drets, interessos o propietats, o els d'un tercer; c) per prevenir o investigar il·lícits potencials en relació amb els serveis; d) per actuar en circumstàncies d'urgència per protegir la seva seguretat personal; o e) per protegir contra responsabilitats jurídiques.

En alguns casos, per exemple quan vostès demanen pressupostos a un o diversos proveïdors, nosaltres comptem amb la col·laboració d'aquests proveïdors de serveis que tindran accés a les seves dades personals i que tractaran les dades esmentades en nom i pel nostre compte com a conseqüència de la seva prestació de serveis. En concret, i a títol enunciatiu i no limitador, els esmentats proveïdors exerceixen els seus serveis en les següents categories: MOBILIARI, PARCS I JARDINS, NETEJA / RECOLLIDA / MANTENIMENT, IL·LUMINACIÓ / SO, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, MEDI AMBIENT / ENERGIES RENOVABLES, COMPRES ORDINÀRIES, SENYALITZACIÓ I SEGURETAT, INFORMÀTICA / TIC / TELECOMUNICACIONS, AUTOMOCIÓ / TRANSPORT / MOBILITAT, EQUIPAMENTS, OBRES PÚBLIQUES / CONSTRUCCIÓ, OCI / ART / CULTURA, SERVEIS PROFESSIONALS, SERVEIS INTEGRALS, SERVEIS A LES PERSONES.

Enviament de pressupostos

Com a part dels serveis d’AJUNTAMENT IMPULSA, l'usuari podrà gaudir d'ofertes, condicions especials i descomptes. Per això, tant les presents bases com les normes aplicables a la remissió de comunicacions electròniques, emparen la cessió de determinada informació als nostres proveïdors perquè puguin remetre les seves ofertes personalitzades per mitjà de comunicació electrònica sobre els seus respectius productes i serveis. Sempre que vostè ens demani pressupost (s) per a un determinat servei i / o producte, les seves dades seran cedides al proveïdor que vostè ha triat (o que correspongui al servei / producte que vostè necessita) i només seran utilitzades amb l'única i exclusiva finalitat d'enviar-li pressupostos d'acord amb la seva (es) necessitat (s). La informació cedida inclourà les dades que apareixen en els formularis de contacte de la nostra web. L'usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent.
 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Nosaltres no realitzem cap transferència de dades personals a un tercer país o organització internacional.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals seran bloquejades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, quedant a disposició exclusiva de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini nosaltres procedirem a la supressió de les seves dades de forma segura, llevat que vostè manifesti expressament el seu desig de rebre informació comercial sobre els nostres productes i / o serveis. Així mateix, vostè també podrà sol·licitar la cancel·lació d'aquest tractament en qualsevol moment i de forma immediata. Encara que eliminem les seves dades personals, aquestes podran seguir existint en suports d'arxiu o còpia de seguretat durant un temps addicional per motius legals, fiscals o reguladors o per a fins comercials legítims i legals.
 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

AJUNTAMENT IMPULSA declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites al seu web es vegin impossibilitades o dificultades a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a AJUNTAMENT IMPULSA, o en el cas de produir conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

AJUNTAMENT IMPULSA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en el web www.ajuntamentimpulsa.cat

Amb els límits establerts a la llei, AJUNTAMENT IMPULSA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d'actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top