Blanes aprova el nou concurs pel manteniment dels espais verds públics

L’Ajuntament de Blanes va celebrar un ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: el plec de clàusules del concurs d’adjudicació del contracte de manteniment dels espais verds públics. L’actual concurs finalitza el 31 de desembre.

La nova plica compta amb un preu de sortida de 900.000 euros (IVA inclòs) i, a diferència de l’anterior que es va adjudicar l’any 2009 per un preu de 805.224 euros (IVA inclòs), també integra tot un seguit de feines que fins ara estaven adjudicades en d’altres contractes a banda. D’aquesta manera, el nou plec de condicions inclou les següents prestacions:
- Jardineria: relatiu a la conservació, manteniment i neteja dels parcs, passeigs, jardins municipals –tant a la via pública com a l’interior de dependències municipals-, parterres, arbrat viari i jardineres i altres elements.
- Desbrossament i manteniment –sega, esporga, neteja, etc- dels solars i zones verdes públiques no enjardinades, dels marges de camins i dels talussos detallats al plec de condicions.
- Manteniment dels boscos i parcel•les boscoses públiques.
- Manteniment i conservació de les zones de jocs infantils.
- Manteniment i conservació dels elements de jardineria –arbres, jardineres, etc- a situar en fires, actes públics, festes, exposicions, etc.

De tot aquest seguit de treballs, els que no estaven integrats des de l’inici en el contracte actual del servei de jardineria pública eren tres: tasques de desbrossament de solars públics i marges, manteniment de determinats parcs urbans públics i manteniment bàsic de zones boscoses municipals. Una altra diferència entre l’anterior plica i l’actual és que el nou contracte tindrà una durada de tres anys, prorrogable a dos anys més, de manera que la duració màxima possible serà de cinc anys, enlloc dels quatre que hi havia fins ara.

Respecte el preu màxim anual del contracte amb què compta el concurs (900.000 €, IVA inclòs), es desglossa en els següents conceptes:
- L’import de 864.000 € serà en concepte de treballs ordinaris (desbrossament, tractaments fitosanitaris, poda d’arbres, reg, etc). Aquest serà un import fix anual que podrà ser millorat a la baixa pels licitadors en les seves ofertes.
- L’import de 36.000 € serà pels treballs especials que sorgeixin durant l’execució del contracte. Aquest és l’import màxim anual que es preveu, i la despesa final real vindrà condicionada pels treballs que s’hagin realitzat finalment.

Pel que fa a les empreses licitadores que podran concórrer al concurs, es reserva la participació en el procediment d’adjudicació d’aquest contracte a Centres Especials d’Ocupació. Es tracta de centres on almenys el 70% dels treballadors afectats han de ser persones amb discapacitat que, a causa de l’índole o la gravetat de les seves deficiències, no poden exercir una activitat professional en condicions normals. Per aquest motiu, tots els proposants han de figurar inscrits en el Registre de Centres Especials de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme similar a d’altres Comunitats Autònomes.

L’actual plica vigent del servei de jardineria i manteniment dels espais verds públics també es va adjudicar amb les mateixes restriccions pel que fa al tipus d’empreses que podien licitar a l’adjudicació. Precisament aquesta característica és la que va destacar el regidor de Medi Ambient, José Manuel Verde, a l’hora de presentar el tema al ple.

El plec de clàusules del nou concurs va comptar amb el recolzament de Convergència i Unió i el Partit Popular, l’abstenció de la regidora no adscrita, Lourdes Fàbrega, i els vots en contra d’Esquerra Unida Alternativa-Iniciativa per Catalunya-Verds.

El portaveu de CiU, Quim Torrecillas, va congratular-se que la nova plica inclogui el manteniment del passeig de la Mestrança, aprofitant aquesta circumstància per fer una declaració d’intencions del grup respecte que quan hagin acabat les obres del Club de Vela que afecten aquest tram, es recuperi la zona jardí que hi havia. Des d’EUiA-ICV, Amparo Ardanuy va expressar la preocupació que, amb la unificació de tots els serveis en un sol contracte, potser anirà en detriment dels treballadors de l’empresa que vulgui assumir-lo, que hauran de fer més feina pel mateix import.

Per la seva banda, Salvador Tordera des del PP, tot i recolzar la proposta, es va lamentar la manca de previsió de l’equip de govern al haver hagut de convocar un ple extraordinari per adjudicar un contracte que s’extingeix a finals d’any. Per últim, la regidora no adscrita Lourdes Fàbrega, que també va coincidir en aquesta mateixa qüestió, va afegir una proposta per contrarestar la manca de participació ciutadana que entén que hi ha hagut a l’hora de preparar la nova plica: que també s’incloguin a la Comissió de Seguiment del contracte de jardineria representants de les associacions de veïns.
 

Font: Ajuntament de Blanes
 

 

tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top