compra verda

  

 

La Generalitat va fer una Guia per tal de fomentar la compra de Productes y Serveis Ambientalment Correctes (P+SAC) especialment a nivell d' Administració.

Quins son els àmbits de la Compra Pública Verda a nivell municipal?

La compra de productes (com a mobiliari, material d'oficina, parc mòbil). 
La contractación de serveis (com a neteja i manteniment d'edificis i equipaments públics). 
El manteniment de propietat i serveis públics (zones verdes, enllumenament) 
La contractació d'obres de construcció o rehabilitació d'edificis. 
L'organització
 d'actuacions municipals puntuals (festes populars). 

Qui son els actors de la Compra Pública Verda?

Els productors de material, màquines i mobiliari d'oficina, que han de desenvolupar alternatives menys nocives. 
Els proveïdors, que han d'incloure els productes ambientalment correctes en les seves ofertes. 
Els responsables polítics, que han d'adoptar compromisos polítics per recolzar la ambientalització de l'administració. 
Els responsables de compres i contractació de serveis, que han d'homologar productes i serveis. 
Els treballadors, que fan les seves demandes de material d'oficina, i amb el seu comportament contribueixen a un consum conscient, que inclou la reutilització
 i reducció de residus 

Principis de la Compra Pública Verda

Selecció de productes i/o serveis amb qualitat ambientalment positives. 
Reducció del consum de recursos. 
Reducció de la generació de residus. 
Ús de recursos renovables. 
Ús de productes de llarga vida, fàcilment reparables. 
Ús de productes fàcilment reciclables i reciclables. 
Eliminació de productes tòxics o problemàtics. 
Correcta gestió dels residus. 

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, que atorga el Departament de Medi ambient de la Generalitat és una certificació mediombiental per a productes i sistemes que compleixin uns determinats criteris ambientals i per tant afavoreixen a l'estalvi de l'aigua. Para mes informació cliqui aquí. 

Guia Compra Verda de la Generalitat: FitxersWeb/11187/Guia_CPV_Gencat.pdf