XPERIENTIA

contacte directe: Jesús Santa-Isabel López
j.santaisabel@xperientia.es
XPERIENTIA

Serveis de Consultoria

XPERIENTIA

Serveis Tecnològics

XPERIENTIA

Serveis Outsourcing

PRODUCTES I SERVEIS

SERVEIS DE CONSULTORIA

A Xperientia col·laborem amb els nostres clients en la definició de les seves línies estratègiques de futur, i considerem la innovació com una de les peces clau de l'increment de la competitivitat i base per al desenvolupament del negoci.
Les nostres principals línies de col·laboració són les següents: 
 
Transformació Organitzativa
Solucions enfocades a la millora dels processos interns, alineant-les amb l'estratègia de l'organització. 
• Desplegament d'estratègies, plans de comunicació i gestió del canvi
• Models de gestió que dinamitzen el canvi
• D'àmbit funcional específic: compres, clients, costos i control de gestió
 
 
SERVEIS TECNOLÒGICS
 
La Gestió Integral de Tecnologia, orientada a gestionar una part o tota l'activitat informàtica, de sistemes i comunicacions, permet a dels nostres clients dominar els seus entorns tecnològics i incorporar les tecnologies emergents.
Oferim una àmplia gamma de solucions d'aquí a 3 àrees principals d'enfocament: 
 
Desenvolupament i Integració de Sistemes
 Les nostres principals línies de col·laboració són les següents: 
 
• Disseny i implementació de solucions d'integració. Anàlisi d'enfocament i posicionament davant de problemàtiques d'integració. Avaluació de solucions de software estàndard. 
• Disseny i el desenvolupament de Sistemes d'Informació en modalitat de "Projecte a Mesura" o "Prestació de Serveis" (Time & Material). 
• Disseny i desenvolupament d'Aplicacions Sectorials: Solucions de mesura, Intranet, Extranet, Solucions de Mobilitat. 
 
Serveis d'Arquitectura de Sistemes
Disseny d'Arquitectures, aportant el nivell necessari d'extracció, que permeti elaborar projectes de: 
 
• Disseny i Execució de Plans de Transformació 
• Anàlisi, Disseny, Construcció i Implantació de: Arquitectures orientades a Serveis, Web Services; Open Source; Plataformes d'Integració de canals, etc. 
• Avaluació, Diagnòstic i Optimització de processos de TI (Processos, Infraestructures, Operacions, Emmagatzematge, Seguridad, etc.) 
• Formació i tutoria 
 
Serveis d'Infraestructura i Comunicacions
• Sistemes Assessorament, disseny i desplegament d'infraestructures de sistemes, servidors i gestió d'emmagatzematge. 
• Xarxes Disseny d'arquitectures i desplegament de xarxes. Anàlisi de situació i rendiment. 
• Seguretat Avaluació, disseny i la implantació d'arquitectures, polítiques, procediments i tecnologies (firewall, VPNs, Intrusió, etc.). Gestió d'identitats, Single Sign On, Control d'accés, etc. 
• Equipaments Assessorament i implementació dels equipaments necessaris per a projectes. 
 
 
 
SERVEIS OUTSOURCING
 
L'estratègia de col·laboració de Xperientia li permet aconseguir ràpidament més bons resultats i més sostenibles
L'externalització de processos de negoci no estratègics intensius en l'ús de tecnologies de la informació permet als nostres clients alliberar recursos de gestió, que poden centrar-se en els seus processos core, així com aconseguir millores en l'eficiència i qualitat del servei. Les nostres principals línies de col·laboració són les següents: 
 
Gestió d'Infraestructures 
Serveis que tenen per objectiu optimitzar els costos, la qualitat del servei i mantenir la flexibilitat davant els canvis, cobrint tot el cicle de vida dels sistemes. Els serveis inclouen suport, subministrament, manteniment i evolució de la infraestructura tecnològica que els nostres clients necessiten per aconseguir els seus objectius de negoci. 
 
• Gestió del Data Center - CPD amb servei 24 x 7 que garanteix la disponibilitat i seguretat dels Sistemes i les Xarxes. - Hosting – Housing. 
• Gestió de l'Emmagatzematge - Consultoria i implantació de Solucions. - Consolidació i racionalització dels recursos. 
• Gestió de Xarxes i Seguretat - Monitorització del rendiment i disponibilitat de les xarxes i elements de seguretat (intrusió, firewall,...). 
• Administració de Sistemes - Fiabilitat i alt rendiment per als sistemes, bases de dades i aplicacions. 
• Desktop Support - Únic Punt de contacte per canalitzar les diferents peticions dels sistemes, assegurant el SLA (Acord de Nivell de Servei).
• Explotació d'Aplicacions - Gestió, control, planificació i solució per plataformes de negoci. - Visió tècnica i de negoci. 

CASOS D’ÈXIT I REFERÈNCIES

Ajuntament de Premià de Mar
Millora de les seves comunicacions i reducció de costos telefònics 

El client renova la seva infraestructura de xarxa i adopta un sistema de Comunicacions Unificades de Cisco. La implantació s'ha realitzat a cost zero i ha permès reduir enormement els costos en trucades, modernitzar l'atenció al públic i integrar de manera senzilla i transparent noves seus i usuaris.
 
Premià de Mar, un dels municipis amb major densitat de població d'Espanya situat a uns 20 quilòmetres de Barcelona, ha optat per implementar la tecnologia de Cisco, líder mundial en xarxes per a Internet, per optimitzar el seu model de comunicacions. Com explica Miquel Buch i Moya, alcalde de l'Ajuntament de Premià de Mar, "la nostra infraestructura de comunicacions estava obsoleta i provocava retards en la presa de decisions, augment de costos i alentiment en alguns processos i activitats". En concret, encara que els diferents centres públics disseminats pel municipi (Ajuntament, Serveis Socials, Policia Local, Escola de Música, Teatre, Ràdio, Biblioteca, etc.) Estaven connectats mitjançant una xarxa LAN per a dades, la comunicació era lenta i inestable i no disposaven d'intercomunicació de veu. Per resoldre aquesta problemàtica, l'Ajuntament ha confiat Xperientia - Select Certifiqued Partner de Cisco - que ha dut a terme un projecte per interconnectar totes les seus municipals mitjançant una nova xarxa de dades de major velocitat-entre 6 i 54 Mbps-basada en tecnologia WiMAX i els switches Cisco Catalyst.
 
Xarxa unificada de veu i dades
Aprofitant aquesta infraestructura de dades ja desplegada, el consistori va optar per renovar, el sistema de veu apostant per una estratègia de comunicacions unificades de principi a fi "que ens permetés connectar totes les dependències municipals mitjançant una mateixa xarxa de veu i dades capaç d'estalviar costos , modernitzar l'atenció als ciutadans i integrar de manera senzilla i transparent noves seus i usuaris ", continua el responsable de l'Ajuntament.

Totes les trucades entre seus han passat a ser gratuïtes, gràcies a la solució Cisco UCME (Unified Communications Manager Express) 7.0, a la renovació de les antigues centraletes i línies de veu ia l'adopció de nous terminals d'operadora i de 170 telèfons IP per els prop de 200 usuaris de les dependències municipals. Així, com apunta el director tècnic de Xperientia, Jordi Vila Ferret, "l'Ajuntament de Premià de Mar ha aconseguit reduir els costos totals un 70 per cent. Gràcies a això, el consistori ha pogut finançar tot el projecte, ja que aquest important estalvi en la factura telefònica ha absorbit les quotes mensuals ".
 
Implantació a cost zero
La renovació de les comunicacions de l'Ajuntament de Premià de Mar va ser adjudicada a Xperientia per concurs públic amb un pressupost pròxim als 160.000 euros i finançat mitjançant rènting a través de la divisió Cisco Capital a interès zero a 36 mesos.En aquest sentit, atès que els costos de telefonia abans de la implantació ascendien a uns 12.000 euros mensuals, l'Ajuntament ha anat pagant el cost de la nova infraestructura i de la instal·lació amb els estalvis en trucades, ja que les quotes mensuals de rènting són inferiors a l'estalvi obtingut.També s'ha millorat enormement el sistema de comunicacions: "És molt més avançat, i permet que totes les dependències funcionin com a extensions de la mateixa centraleta, a més de comptar amb terminals avançats amb funcions de salt i captura entre diferents edificis, directori, bústia de veu, trucades internes gratuïtes i fins a 15 operadores automàtiques amb autoatendant, una per a cada servei o departament de l'Ajuntament ", conclou Miquel Buch i Moya.

Per la seva banda, Jesús Galindo, director de Sector Públic a Cisco Espanya, apunta que "el projecte dut a terme per l'Ajuntament de Premià de Mar és un clar exemple de com renovar infraestructures obsoletes aprofitant el finançament de Cisco Capital per anar amortitzant les quotes mensuals amb els mateixos estalvis que s'obtenen gràcies a l'avenç tecnològic ".El nou sistema de comunicacions unificades també ha permès augmentar la productivitat dels empleats, mentre l'ampliació a altres seus és tan senzilla que n'hi ha prou amb desplegar una antena WiMAX, un switch de Cisco i els telèfons necessaris; sense costos mensuals afegits.
 
 
Turisme de Barcelona
Virtualització servidors
 
El client disposa de diversos servidors multimarca i alguns d'ells obsolets que allotgen les aplicacions corporatives com Microsoft SQL, IBM Lotus Notes, etc i volen renovar completament el parc de servidors.
Xperientia realitza un projecte d'integració i virtualització de la totalitat de l'entorn de servidors consolidant sobre dos equips de rack Hp ProLiant DL 380 i una cabina de discos fiberchannel Hp MSA1000.La plataforma de virtualització seleccionada és VMware vSphere 4.1, en la modalitat gratuïta, de manera que el client ha aconseguit reduir el seu parc físic a només dos servidors amb una inversió total inferior a la que hauria suposat substituir els servidors un a un.
 
 
Ajuntament Montcada i Reixac
Interconnexió de seus
 
El client disposa de múltiples seus repartides pel municipi interconnectades mitjançant servei NetLAN de Telefónica sobre línies ADSL:Seu central- Casa de la Vila - Serveis Socials - Promoció Econòmica - Equipament Cultural Kursaal - Brigada Municipal - Centre Cívic La Ribera - Can Taule - Casa de les Aigües.
El servei d'interconnexió actual no és suficient ni en rendiment ni en flexibilitat, ia més suposa un cost mensual elevat, de manera que pretenen substituir-lo per un nou sistema de més prestacions i menor cost.
 
Requisits del projecte:
Reduir el cost mensual del sistema d'interconnexió de seus. Disposar d'un sistema que no està vinculat a la xarxa d'un operador determinat. Disposar d'un sistema automàtic de BackUp. Implementar una nova xarxa d'alta capacitat sobre la qual poder desplegar nous serveis de veu / dades / vídeo.
 
Solucions:
Xperientia va proposar la instal·lació d'una infraestructura d'interconnexió de seus basada en antenes WiMAX de fins a 70 Mbps d'ample de banda real, mitjançant una doble estrella situada en el centre emissor de Ràdio Montcada al Turó de Fermí, punt elevat des del qual s'arriba la pràctica totalitat del municipi.Es van instal·lar 3 estacions base multipunt Alvarion BrezzeAccess VL de 54 Mbps al centre emissor amb antenes direccionals de 120 º per cobrir el territori on havia centres a connectar, així com un enllaç punt a punt Alvarion BreezeNet de 100 Mbps cap al CPD de l'Ajuntament . En totes les seus es va instal · lar un receptor Alvarion BreezeAccess VL de 54 Mbps.Es van obtenir 70 Mbps entre el CPD i el centre emissor, i taxes sostingudes superiors a 30 Mbps amb les seus.

Aquesta infraestructura va ser connectada a switches Cisco Catalyst 3560 amb protocol d'enrutament dinàmic Cisco EIGRP, que proporcionen l'encaminament intel·ligent de la xarxa i la gestió dels diferents path de dades.Totes les seus disposen a més de línies d'accés a Internet ADSL o SDSL, gestionades per routers Cisco ISR 2800 sèries. Aquests equips es van configurar formant una xarxa DMVPN amb tecnologia Cisco GDOI-PKI, i participen també del enrutament dinàmic EIGRP, de manera que actuen com backup automàtic en cas de caiguda dels enllaços WiMAX, i realitzen automàticament els processos de fail-over i fail -back.A més, aquests routers ISR gestionen la navegació dels equips de cada seu, de manera que les línies de backup s'utilitzen diàriament per a la navegació i no estan parades a l'espera d'una fallada.A la seu central es va instal·lar un firewall Cisco ASA5520 com a gestor del perímetre. Aquest equip controla tot el tràfic dels enllaços WiMAX, així com les múltiples sortides a Internet de la seu central. També es va instal · lar un router Cisco ISR 3845 com Hub de la DMVPN i gestor de balanç de les línies WAN.

La conclusió és que l'Ajuntament disposa d'una xarxa WiMAX d'alt rendiment amb fins a 36 Mbps reals i un sistema de backup automàtic que no ha deixat als usuaris sense servei MAI des que es va instal · lar fa quatre anys.
 

Ajuntament Montcada i Reixac
Virtualització de servidors, migració de serveis.
 
El client disposa de nombrosos servidors, alguns d'ells obsolets, que realitzen múltiples funcions i ofereixen suport a les aplicacions corporatives: (Microsoft AD, Microsoft Exchange Server 2003, Oracle, Serveis de les aplicacions corporatives)
 
Requisits del projecte:
Renovar el parc maquinari de servidors, Disposar de servidors amb Windows Server 2008 R2 independents per a cada aplicació corporativa, Migració de les aplicacions a les versions actuals, Migració de l'entorn de Exchange 2003, resident en un domini de la Diputació de Barcelona, ​​a un nou entorn amb Exchange 2010 en el domini de l'Ajuntament amb els serveis redundats
 
Solucions:
Xperientia va posar en marxa un nou entorn de consolidació de servidors basat en els servidors HP Proliant DL 380 G6, i un sistema d'emmagatzematge en disc basat en controladores HP MSA 1500FC heretades de la configuració anterior, amb cabines MSA30, i MSA20, utilitzant una infraestructura de switches Fibre Channel redundats tolerant a fallades.Sobre aquesta plataforma es va implementar VMWare ESXi 4.1, es virtualizaron tots els servidors físics antics, i es van aixecar tots els servidors virtuals nous amb Windows Server 2008 R2, procedint a la migració de tots els serveis, i totes les dades, eliminant posteriorment el maquinari substituït .

Amb el nou entorn, el client disposa d'una plataforma robusta, flexible, i tolerant a fallades, amb la capacitat suficient per assumir el creixement de l'organització en els propers anys.
 
 
ACC10
Virtualització de servidors, migració de serveis, canvi de nom del domini del directori actiu.
 
El client disposa de nombrosos servidors, alguns d'ells obsolets, que realitzen múltiples funcions i ofrecem suport a les aplicacions corporatives: (Microsoft AD. Microsoft Exchange Server 2003 amb MSCS. Oracle. Serveis avançats de fitxers i impressió ...)
 
Requisits del projecte:
Renovar completament el parc maquinari de servidors. Disposar de servidors amb Windows Server 2008 R2 independents per a cada aplicació corporativa. Migració a un Directori Actiu nou (canvi de nom del domini a causa d'una fusió a la corporació). Migració de l'entorn de Exchange 2003 a un nou entorn amb Exchange 2010 en el nou domini amb els serveis redundats
 
Solucions:
Xperientia va posar en marxa un nou entorn de consolidació de servidors basat en l'HP BladeSystem C7000, amb Servidors HP Proliant BL460c G7, i un sistema d'emmagatzematge en disc basat en cabines NetApp FAS3140 amb doble controladora i múltiples safates de discos, utilitzant iSCSI 10Gbit.Sobre aquesta plataforma es va implementar VMware vSphere 04/01 Enterprise Plus, es virtualizaron tots els servidors físics antics, i posteriorment es van aixecar tots els servidors virtuals nous amb Windows Server 2008 R2, procedint a la migració de tots els serveis, i totes les dades, per, finalment, eliminar els servidors virtuals importats inicialment.Amb el nou entorn, el client disposa d'una plataforma robusta, flexible, i tolerant a fallades, amb la capacitat suficient per assumir el creixement de l'organització en els propers anys.

Montcada i Reixac

Premià de Mar

St Quirze del Vallès
tornar al llistat de proveïdors

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top