GESA, S.L.

contacte directe: Josep Barberillo Gesa
josep@gesa.cat
GESA, S.L.

Urbanisme 

GESA, S.L.

Projectes d'obra pública i enginyeria civil 

GESA, S.L.

Projectes d'edificació

GESA, S.L.

Direccions d'obra

GESA, S.L.

Project manager

PRODUCTES I SERVEIS

Relació de serveis en matèria d’eficiència energètica que ofereix l’enginyeria GESA i que poden interessar als ajuntaments:
- Projectes executius d’eficiència energètica d’enllumenat exterior i d’equipaments municipals.
- Realització d’auditories energètiques d’enllumenat exterior i d’equipaments municipals.
- Realització i actualització d’inventaris.
- Redacció de Plans Directors d’enllumenat exterior.
- Redacció de plecs de condicions tècniques per empreses ESE.
- Redacció de plecs de condicions per rèntings per la renovació i millora de l’eficiència de les instal·lacions d’equipaments i enllumenat exterior.
- Informe tècnic i valoració de les ofertes presentades en els concursos.
- Estudis econòmics i de viabilitat de les inversions a realitzar.
- Assessorament tècnic i legal en tot el procés.
- Assessorament en la sol·licitud d’ajuts d’estalvi i eficiència energètica.
- Redacció de PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible). 

Som experts en la redacció de tots aquells documents que permetin augmentar l’eficiència energètica municipal així com la coherència de l’acció municipal en matèria de canvi climàtic, mitjançant actuacions específiques i assegurant la participació ciutadana. També ens dediquem a desenvolupar projectes en d’altres àrees d’actuació com són:
 
Urbanisme
-Planejament general i derivat
o Modificació puntual de Planejament
o Plans Parcials, Plans Especials i Plans de Millora Urbana
o Projectes d'urbanització
o Estudis, informes i dictàmens sobre planejament general i derivats
 
-Gestió urbanística
o Reparcel·lacions i Expropiacions
o Juntes de Compensació
o Entitats de Conservació
o Convenis urbanístics
o Assessorament a propietaris inclosos en àmbits de gestió
 
-Altres serveis
o Llicències i parcel·lacions urbanistiques (agrupacions i segregacions)
o Deslindes i Memòries Socials
o Estudis de Mobilitat
o Estudis de viabilitat
o Estudis Hidràulics
o Informe sostenibilitat ambiental
o Memòries ambientals
 
Projectes d'obra pública i enginyeria civil
-Memòries valorades
-Projectes d'urbanització complerts
-Projectes d'enllumenat públic
-Projectes d'abastament i sanejament
-Ponts, viaductes, murs i altres estructures
-Rotondes, accessos i places
-Projectes de zones verdes
-Auditories de projectes
-Assessorament tècnic al·legacions
-Gestió amb companyies de serveis
-Gestió de permisos amb organismes públics
-Implantacions topogràfiques i moviments de terra
-Projectes hidràulics, endegaments i cobertures
 
Projectes d'edificació
-Estudis d'implantació de compatibilitat urbanística
-Projectes naus industrials
-Projectes bàsics i d'execució d'edificació residencial
-Direcció d'obra i control de qualitat dels materials
-Seguiment de terminis i control econòmic d'obres
-Coordinacions de seguretat i salut
-Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut
-Disseny i càlcul d'estructures i d'instal·lacions
-Confecció d'arnidaments, pressupostos i certificacions
-Consultoria, assessorament i auditoria tècnica i arquitectònica
-Tràmits de gestió amb organismes oficials
 
Direccions d'obra
-Direcció facultativa d'obres
-Coordinacions de seguretat i salut
-Informes tècnics de concursos d'obres
-Protocols de gestió oficial d'obres i liquidacions
-Seguiment de terminis i control econòmic d'obres
-Seguiment d'execució i control de qualitat de materials
-Confecció d'asbuilts detallats de les obres realitzades
-Gestió tècnica amb organismes i companyies de serveis
 
Project manager
PLANIFICACIÓ, TRAMITACIÓ I EXECUCIÓ DE TOT TIPUS DE PROJECTES URBANÍSTICS I D'EDIFICACIÓ
-Estudis previs de viabilitat econòmica
-Assesorament legal a Promotors públics i privats
-Recerca d'informació urbanística
-Planificació d'objectius: abast, terminis i costos
-Redacció de Projectes de planejament i d'execució
-Gestió amb els organismes oficials
-Tramitació de permisos
-Assessorament a la contractació d'obres
-Direcció d'obres
-Coordinació de seguretat i salut
-Control econòmic i de qualitat
-Avaluació del compliment dels objectius

CASOS D’ÈXIT I REFERÈNCIES

 

AUDITORIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC REALITZADES PER GESA S.L. EN ELS DARRERS 2 ANYS
- Auditoria energètica d'enllumenat públic del Terme Municipal de Martorelles, Ajuntament de Martorelles
- Auditoria energètica d'enllumenat públic del Terme Municipal de Sabadell, Diputació BCN
- Auditoria de l'enllumenat públic del Terme Municipal de Sant Salvador de Guardiola, INGENI SL
- Auditoria pel mantenimnet de l'enllumenat públic de tota la població Parets del Vallès, Ajuntament de Parets del Vallès
- Auditoria de l'enllumenat públic del Terme Municipal de Cànoves i Samalús, Ajuntament de Cànoves i Samalús
- Auditoria de l'enllumenat públic del Terme Municipal de Vidreres, Ajuntament de Vidreres
 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ D'UNA EMPRESA ESE REDACTATS PER GESA S.L.
- Redacció del plec de condicions ESE del Terme Municipal Sabadell, INGENI SL
- Projecte plec de de condicions i assessorament jurídic i tècnic per la licitació d'una ESE de l'enllumenat públic de Sant Salvador de Guardiola, INGENI SL
- Projecte plec de clàusules per la licitació del manteniment de l'enllumenat públic, Ajuntament de Parets del Vallès
- Plec de condicions particulars que ha de seguir l'adjudicació del contracte de serveis energètics i de manteniment de les instal.lacions de l'enllumenat públic Corbera de Llobregat, Diputació BCN
- Projecte plec de clàusules de manteniment de l'enllumenat públic de Martorelles, Diputació BCN
 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER UN RÈNTING REDACTATS PER GESA S.L.
- Plec de condicions per la renovació de l'enllumenat públic de Cànoves i Samalús mitjançant un rènting, Ajuntament de Cànoves i Samalús

 

 
tornar al llistat de proveïdors

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top