El Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova un pressupost de 17.948.115 milions d’Euros

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat el Pressupost per l’exercici 2012. Un pressupost de 17.948.115 euros que parteix de l’austeritat i que prioritza l’atenció a les persones en els àmbits de Benestar Social i Educació, dues de les competències bàsiques de l’ens supramunicipal . En concret la despesa social representa el 75,4% del total del pressupost comarcal.

Els comptes tenen per objectiu exercir les competències delegades –com l’Educació i els Serveis Socials-, continuar incentivant, coordinant i donant suport a processos de cooperació i mancomunació de serveis entre els diferents ajuntaments de la comarca, així com ampliar els processos de compres agregades; donar suport als petits municipis de la comarca; liderar el desenvolupament de nous models d’organització i gestió dels Serveis Socials de la comarca per tal de garantir l’eficiència d’aquests serveis, i potenciar el suport i la cobertura que des del Consell Comarcal es dóna en l’actuació dels consorcis comarcals.

La presidenta del Consell Comarcal, Pepita Pedraza, ha afirmat que “estem en un context complicat, de reducció dels ingressos de les administracions públiques i, en pura lògica, d’austeritat en la despesa pública. Però creiem que hi ha moltes maneres de practicar l’austeritat, i aquest govern entén que l’austeritat no pot afectar a qui més necessita del nostre suport, als qui més malament ho estan passant. Aquesta és la primera gran línia bàsica d’aquest govern, i es veu reflectida en els pressupostos per a l’any vinent. A més, l’acció d’aquest govern també es sustenta en els acords del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del passat 4 de novembre”. Pedraza també ha assegurat que “dins de les nostres competències, tenim dos àmbits fonamentals: Benestar Social i Educació, ara agrupats en una única àrea. Al pressupost que presentem, l’austeritat passa per tot arreu excepte en aquesta àrea, malgrat els retalls que ens vénen d’altres administracions. Perquè aquest govern és un govern especialment preocupat per les persones”. La Presidenta del Consell també ha afirmat que “l’obligatòria austeritat també passa per utilitzar molt millor els recursos de que disposem. Per aquesta raó, d’una banda reduïm de forma substancial el capítol 1, sense afectar la quantitat i qualitat dels serveis que prestem a la ciutadania i als municipis. I d’altra banda, potenciem i millorem el suport als processos de mancomunació de serveis entre els diferents ajuntaments de la comarca. I també continuem apostar per incrementar els processos agregats de compra, on ja hi tenim experiència en les telecomunicacions i l’energia elèctrica”.


Un pressupost de contenció

Segons afirma la presidenta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Montse Playà, “el pressupost pel 2012 ha estat elaborat tenint en compte el marc actual de reducció del dèficit públic del conjunt de les administracions públiques i, en particular de les entitats locals, que està comportant una significativa disminució dels ingressos així com una major demanda de serveis vinculats a les conseqüències de la situació econòmica que estem vivint”. Playà també afegeix, “per elaborar aquest pressupost s’ha partit de les actuacions de contenció ja plantejades durant l’elaboració del pressupost pel 2011, així com de la reducció d’ingressos previstos en els crèdits inicials una vegada van ser aprovats els pressupostos de la Generalitat i confirmades les aportacions al Consell”.

El pressupost preveu mesures de contenció per poder afrontar la nova situació econòmica. Cal destacar, per exemple, que es congelen els recursos destinats a retribucions tant del personal com dels grups comarcals i es produeix una disminució d’un 33% en la partida de publicacions. També es preveu una nova estructura organitzativa, més reduïda i flexible, que ha de permetre una ràpida adaptació a les noves necessitats optimitzant els recursos. Així s’ha passat de les 6 àrees de l’exercici 2011 a les 4 pel 2012. Aquesta nova configuració permet també assignar treballadors i treballadores del Consell Comarcal a noves necessitats sense incrementar plantilla.
Amb aquestes mesures es podrà fer front al manteniment dels serveis vinculats a l’àrea de Benestar Social i Educació, incrementar el suport als consorcis, a l’arxiu comarcal, als petits municipis i incrementar les iniciatives de compres agregades i mancomunació de serveis.
Pel que fa a les inversions, es produeix una disminució significativa. Es preveuen 57.200 euros per a mobiliari, equips informàtics, obres menors a la seu del consell i despeses en aplicacions informàtiques.

El pressupost preveu una reducció dels ingressos en un 8 %, que tenen a veure amb la previsible disminució de les aportacions de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l’Estat o els fons europeus. La major part dels ingressos, 16.423.164 euros, provenen de transferències de la Generalitat per a conceptes, bàsicament, d’Educació i Serveis Socials.
 

El pressupost per àrees :

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
Pressupost total despeses: 3.673.382,85€. Inclou les despeses referides a Recursos Humans, Logística i Compres, Sistemes i Telecomunicacions i Atenció Ciutadana. S’ha concentrat també en aquesta àrea tot el Capítol 1 de la corporació.

ÀREA DE GOVERN
Pressupost total despeses: 691.572,88€. Inclou les despeses referides a Òrgans de Govern, Mercavallès, Serveis Jurídics i Suport òrgans de Govern i Serveis Econòmics.

ÀREA DE COOPERACIÓ LOCAL I TERRITORI
Pressupost total despeses: 56.427,29€. Inclou les despeses referides als programes de Territori i Habitatge, Salut i Medi Ambient, Ciutadania i Joventut i Cultura.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
Pressupost total despeses: 13.526.732,68€. Inclou les despeses referides als programes d’Educació, Infància, Adolescència i Suport a les Famílies, Atenció Social Bàsica i Suport a la Dependència.
 

Font: Consell Comarcal Vallès occidental
 

tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top