ENTREVISTA A ANTONI FARGAS

ENTREVISTA A ANTONI FARGAS

DIRECTOR TÈCNIC DE GEODA SOLAR ENG SL

“ Les lluminàries fotovoltaiques compactes són una evolució espectacular respecte a les lluminàries fotovoltaiques tradicionals on la placa fotovoltaica, bateries i lluminàries s'instal·laven per separat en un pal o bàcul.”

Sobre GEODA SOLAR: Empresa dedicada al disseny, fabricació, distribució i comercialització de lluminàries fotovoltaiques compactes.

-    Què és l’enllumenat fotovoltaic compacte?

Les lluminàries fotovoltaiques compactes, es basen en integrar en un mateix cos de  lluminària la placa fotovoltaica, bateria i làmpada LED, configurant un sol equip fotovoltaic compacte, de manera que compleix amb les mateixes característiques funcionals que una lluminària LED connectada a la xarxa, però que funciona amb energia solar.

És una evolució espectacular respecte a les lluminàries fotovoltaiques tradicionals on la placa fotovoltaica, bateries i lluminàries s’instal·laven per separat en un post o bàcul.

Aquestes noves lluminàries fotovoltaiques de GEODA SOLAR estan substituint als sistemes d’enllumenat públics convencionals, basats en la connexió de lluminàries Led a la xarxa elèctrica, permetent als ajuntaments iniciar un camí cap a la sostenibilitat i evitar el canvi climàtic a traves de la modernització dels seus enllumenats públics.

-    On es pot instal·lar?

A qualsevol punt d’una ciutat o poble, tant en els vials com en parcs, en zones esportives, polígons industrials, camins o llocs de difícil accés. També en zones que a nivell turístic i cultural, es vulgui impulsar els valors de la sostenibilitat als visitants.

Les lluminàries fotovoltaiques GEODA SOLAR estan preparades per a qualsevol zona de nivell de protecció lumínica  E1, E2 i E3. És a dir, es disposa de làmpades PC AMBAR i d’una alta gamma de temperatures de color. Ideal per a zones d’altra protecció lumínica nocturna.

Finalment, també s’utilitza en zones d’alta perillositat en incendis, ja que al marxar l’energia elèctrica durant els incendis, les lluminàries solars es mantenen enceses i donen seguretat als bombers o personal que intervingui en la extinció del foc o en tasques de salvament.


-    Te la mateixa solidesa que l’enllumenat convencional connectat a xarxa?

Tenen una solidesa superior ja que els sistemes d’enllumenat fotovoltaic depenen de la pròpia tecnologia i no de subministrament elèctric extern, com son les companyies elèctriques.

Pròpiament parlant de la tecnologia de la lluminària, la solidesa es igual o superior als sistemes convencionals, ja que  la lluminària fotovoltaica GEODA SOLAR  esta dissenyada per cicles de vida superiors a les lluminàries LED tradicionals connectades a xarxa elèctrica, i amb costos de manteniment molt més inferiors a les lluminàries LED tradicionals o convencionals.

 A la pregunta de si les bateries poden tenir la càrrega suficient per aguantar dies sense sol, la resposta és rotundament si. El fet d’estar molts dies sense sol no te cap afectació sobre la capacitat de les bateries en donar resposta, justament aquest aspecte és un dels que mai hem tingut cap problema.


-    Quins avantatges te?

Per mi els més importants son tres:

El primer, el cost de implementació d’un nou enllumenat fotovoltaic compacte de GEODA SOLAR és ja inferior al cost d’un enllumenat  LED convencional. Per tant menor inversió per part de l’administració pública.

El segon i sens dubte el més important a llarg termini, és la contribució a minimitzar el canvi climàtic, millorant les emissions d’efecte hivernacle i  impulsant des dels ajustaments la transició a una economia basada en la sostenibilitat.

Finalment el tercer, el qual es implícit al sistema solar, es que no te cap cost d’energia elèctrica i no es depenent de cap companyia elèctrica.

A partir d’aquí, altres avantatges:

-    Rapidesa en la posada en marxa de la instal·lació.
-    Es redueixen els costos de manteniments permanents, etc.
-    S’eviten les molèsties per les obres i possibles accidents en l’obertura de rases a les voreres.
-    La reducció de la potència lumínica en funció del pas de vehicles o vianants, redueix de manera molt important, l’impacte del flux lluminós sobre les finestres dels veïns afectats per la instal·lació de la lluminària en la seva façana.
-    S’eviten les apagades per causa de la companyia o averia general.
-    S’eviten robatoris de cables.
-    S’eviten accidents per electrocució.
-    Respecte al medi nocturn, la sensorització de la lluminària facilita el compliment de la legislació vigent de contaminació lumínica.
-    Facilitat en instal·lar punts de llum addicionals.
-    S’eviten costos per instal·lació de sistemes de telecontrol.
-    Programació de la lluminositat en base a la necessitat de cada ubicació.
-    S’eviten ampliacions de potencia dels transformadors.
-    S’eviten sobre costos d’energia per la descompensació de línies de potencia.
-    Les possibles averies son d’una sola lluminària, mai generals.


-    Quins estalvis li pot suposar a un ajuntament el fet de posar aquest tipus d’enllumenat?

Els suposa estalvis a nivell de inversió, manteniment i de projecte.

El primer, se’ns dubte és l’econòmic. L’estalvi pot variar entre el 11% i el 45% envers una instal·lació LED convencional connectada a la xarxa, en base al tipus de projecte i ubicació.

Respecte l’estalvi de manteniment, no l’hem quantificat exactament, però sens dubte que els contractes de manteniment que tenen en l’actualitat els ajuntaments els podrien rebaixar en un  50% o més.
GEODA SOLAR realitzem les memòries i estudis lumínics sense cost per a projectes d’un mínim volum d’unitats a instal·lar. Aquest aspecte també és un important estalvi per als Ajuntaments.


-    A nivell tècnic què destacaria?

La fiabilitat de la lluminària GEODA SOLAR i el seu llarg cicle de vida, uns 20 anys. Alhora la capacitat de rapidesa en la reparació o de millora ja que la lluminària esta pensada de manera modular, és a dir, sols cal canviar el mòdul afectat en cada cas i no tota la lluminària.

Alhora l’ utilització de bateries de liti ferrós, un tipus de bateries que s’utilitza per a la construcció de cotxes elèctrics.

Un tema que no hem comentat es que les lluminàries porten un sensor de moviment, el qual permet tenir la lluminària al 50% i quan passa una persona o vehicle puja al 100% de la potencia.

A més, la lluminària te  varies funcions de programació. Per exemple, tota la nit al 100% de potencia, tota la nit amb sensor de moviment, i altres opcions de programació de potencia i temps.


-    Quins serveis tècnics dona GEODA SOLAR a nivell d’instal·lació?

A part del subministrament de les lluminàries, també oferim projectes claus en mà sencers o parcials. Aquests anirien des de la redacció de la memòria tècnica o projecte i estudis lumínics (en molts casos sense cost), la construcció dels daus de formigó, subministrament i muntatge dels postes o bàculs, subministrament i muntatge de les lluminàries i finalment formació als brigades o empreses mantenedors del funcionament de les lluminàries.


-    Què valoren més els ajuntaments o altres administracions a l’hora d’instal·lar aquest tipus d’enllumenat?

Inicialment els ajuntaments valoren l’aportació que fan les lluminàries fotovoltaiques compactes a la millora ambiental. Tots els ajuntaments ràpidament l’hi donen una visió global i responsable sobre el canvi climàtic, ja que sols des de la iniciativa i visió a llarg termini dels alcaldes i regidors aquest tema a nivell local es pot afrontar. Valoren que les lluminàries fotovoltaiques de GEODA SOLAR poden contribuir a aquest fet.

En segon terme, però alhora molt definitiu, valoren la viabilitat econòmica de la seva implementació. A part que la responsabilitat respecte al canvi climàtic comporta un estalvi econòmic als ajuntaments envers els sistemes LED convencionals i en definitiva un estalvi pels seus ciutadans.


PER A MÉS INFORMACIÓ WWW.GEODA.INFO
 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top