ENTREVISTA A DAVID GÓMEZ LLORÍA

ENTREVISTA A DAVID GÓMEZ LLORÍA

GERENT DE LA DIRECCIÓ REGIONAL DE TALHER CATALUNYA

"Gestionem per a l’Ajuntament tres serveis: el programa Com Funciona Barcelona?  i els equipaments d’educació ambiental La Fàbrica del Sol i l’Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella"

Sobre TALHER: Empresa de serveis mediambientals especialitzada en 4 àmbits: educació ambiental, jardineria, forestal i neteja viària i recollida de residus sòlids urbans.

Cada cop són més els ajuntaments i entitats locals que aposten per educar la ciutadania, nens i adults, en respectar i conèixer l'entorn. Els programes d'educació ambiental són una bona eina per fer-ho. Avui parlem amb Talher que gestiona diversos programes i equipaments d’educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona per conèixer més a fons els objectius i accions d’aquests programes.


- Talher gestiona els programes d'educació ambiental de l’Ajuntament de Barcelona. Quin són els objectius d’aquests programes?

Des de Talher gestionem per a l’Ajuntament 3 serveis: el programa, Com Funciona Barcelona? (CFB?) i els equipaments d’educació ambiental La Fàbrica del Sol (LFdS) i l’Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella.

El Com Funciona Barcelona? té com té com a finalitat oferir a la població escolaritzada de la ciutat el coneixement de les instal•lacions relacionades amb la gestió ambiental amb la finalitat de conèixer-les de prop i poder incidir en el seu procés educatiu en l’àmbit del medi ambient. Els objectius principals d’aquest programa són:

- Apropar els valors de la sostenibilitat i del respecte del medi ambient a la població escolaritzada.
- Exercir una acció educativa que contribueixi a preparar ciutadans que amb el seu comportament participin en la conservació de les instal•lacions municipals i espais públics.
- Sensibilitzar els escolars sobre la necessitat d’implicar-se en la millora ambiental de la ciutat.
- Donar a conèixer les instal•lacions relacionades amb la gestió del medi ambient de la ciutat de Barcelona.
- Oferir recursos als centres d’ensenyament per tal que aquests contribueixin a l’educació ambiental de l’alumnat per aconseguir unes millors actituds i pràctiques ciutadanes.
- Difondre entre el públic escolar un conjunt de bones pràctiques ambientals per aplicar a la vida quotidiana.
- Donar suport a la tasca d’ambientalització dels centres que estan desenvolupant l’Agenda 21 escolar.
- Visualitzar en les activitats dels nivells superiors, la gestió ambiental, com una bona sortida professional.


- I La Fàbrica del Sol?

LFdS és un equipament d’educació ambiental per a la sostenibilitat que dóna a conèixer a la ciutadania, de forma didàctica, clara, concisa i interactiva, el concepte de ciutat intel•ligent, sobretot en els àmbits de l’estalvi i l’autosuficiència energètica, com a model de gestió per arribar a la Barcelona del futur, la Barcelona que volem. Els objectius de l’equipament són:

- Constituir un punt d’informació, comunicació i consulta ciutadana en temàtiques ambientals i de sostenibilitat.
- Comptar amb una oferta diversa i innovadora d’activitats i recursos d’educació ambiental per a la ciutadania.
- Participar i promoure la participació en diferents escenaris relacionats amb la sostenibilitat de la ciutat, i en el seu propi projecte.
- Promoure el treball en xarxa amb agents de Barcelona que treballin a favor de l’educació, la sensibilització i la comunicació ambiental amb la ciutadania.
- Comptar amb un programa d’avaluació que persegueixi la millora contínua.
- Comptar amb un equip de treball pluridisciplinar, especialista en educació ambiental, dimensionat i adaptat a les característiques del projecte.


- Quin és l’objectiu de l’Espai Lúdic Ambiental per a Famílies del Parc de la Ciutadella?

És un espai en el que desenvolupar activitats lúdicoeducatives que fomentin el respecte pel medi ambient i la creació d’una consciència cívica per tal que els infants i les seves famílies s’impliquin en la cura i el bon ús dels espais naturals urbans. En aquest sentit el que es pretén és:

- Despertar en l’infant la curiositat i respecte pel medi natural i social mitjançant l’observació directa, l’experimentació i el joc.
- Fomentar els valors de sostenibilitat i consum responsable als infants a través del préstec d’elements de joc, tallers de reutilització, reparació i reciclatge i altres iniciatives de foment de l’intercanvi.
- Promoure la cultura col·laborativa entre els usuaris de l’equipament, participant en esdeveniments i programes col·laboratius de ciutat, que vagin en línia amb la resta d’objectius de l’equipament.
- Crear dins l’equipament, processos de participació per tal d’augmentar el sentiment de pertinença de les famílies a l’espai.
 

- A qui es dirigeixen?

El CFB? va dirigit als centres educatius d'educació formal, des de la llar d'infants fins al batxillerat i també inclou propostes específiques per a l'alumnat d'educació especial i per als casals (només des de finals de juny i juliol).

LFDS S’adreça a tota la ciutadania i la seva oferta d’activitats és bàsicament per a públic adult però també n’hi ha que s’adrecen a públic familiar.

Espai Lúdic Ambiental s’adreça a famílies amb infants de 0 a 5 anys.
 

- I com funcionen?

Al CFB? hi ha més de 45 visites i activitats diferents a les diverses instal•lacions de gestió del medi ambient de la ciutat, adaptades a cada nivell educatiu. També s'ofereixen tallers a l'aula per als més petits.

La proposta pedagògica està basada en la descoberta i la investigació, a través de la qual es persegueix, a més del coneixement concret, canvis de valors i noves actituds de l'alumnat en els àmbits treballats.

Cada activitat té uns objectius específics adaptats i relacionats amb el treball curricular, així com també diverses propostes de suport dirigides a orientar al professorat a treballar la temàtica de forma prèvia i posterior a la visita.

Els centres educatius fan la reserva mitjançant una aplicació del Programa d’Activitats Escolars (PAE) de Barcelona i un equip educatiu propi de TALHER desenvolupa l’activitat in situ (a la instal•lació o a l’escola, segons sigui la modalitat d’activitat).

LFDS compta amb un equip de tècnics responsables de la programació de les activitats temàtiques, del disseny i dinamització de les activitats per a adults i famílies, el disseny de recursos en préstec, l’elaboració i difusió d’informacions ambientals i la resolució de consultes ciutadanes.
La reserva de les activitats es fa a través de la web de LFDS. Els horaris d’obertura al públic de l’equipament són de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00, dissabtes de 10:00 a 14:00, l’accés és lliure.

A l’Espai Lúdic Ambiental hi ha un equip educatiu que dissenya els espais de joc i fa propostes de dinamització dels mateixos o d’altres activitats. També s’encarrega del manteniment i ampliació del fons lúdic.

Els horaris d’atenció al públic són de dilluns a divendres de 11:00 a 13:30 i de 17:00 a 19:00 en el període 1 d’abril a 14 de setembre ,i de 11:30 a 13:30 i de 16:00 a 18:00 en el període 15 de setembre a 31 de març. El mes d’agost només s’obre en horari de matins, de 11:00 a 13:30. Dissabtes tot l’any de 10:30-13:00, i diumenges tot l’any de 11:00 a 13:30.


- En el cas dels programes i equipaments adreçats a públic escolar i infantil, hi poden accedir totes les escoles i infants?

En el cas del CFB? hi poden accedir totes les escoles sense restriccions. Pel que respecta a l’Espai Lúdic Familiar, en no ser un espai concebut per a escoles, l’accés dels infants és lliure i queda limitat a l’aforament disponible.
 

- També fan programes adreçats a adults?

Sí, els programes adreçats als adults s’ofereixen des de La Fàbrica del Sol, amb una programació quadrimestral amb activitats específiques centrades en els diferents objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i un programa permanent de visites i tallers, el Com Funciona Barcelona? per adults i famílies.

A banda La Fàbrica del Sol ofereix recursos en préstec i un servei d’informació i consultes des d’on s’atenen totes aquelles consultes que la ciutadania té en matèria de medi ambient i des d’on es publica un butlletí mensual amb informacions sobre activitats, projectes i iniciatives ambientals.
 

- Tenen algun cost pels ciutadans?

Algunes de les activitats estan sotmeses a un preu públic, en el cas del CFB? el preu de les activitats és de 38,22€ per grup. Pel que fa a LFDS només tenen cost les activitats grupals del programa Com Funciona Barcelona? per adults i famílies: 38,22€ per grup (més de 20 persones), 1,86 per persona (grups de menys de 20 persones). A l’Espai Lúdic Ambiental del parc de la Ciutadella cap dels seus serveis ni activitats té cost.
 

- Totes aquestes activitats són accessibles a tothom?

Els equipaments són accessibles i la majoria d’activitats també. No ho són aquelles que es duen a terme en espais o instal·lacions de la ciutat que de per si no són accessibles, com per exemple la xarxa de clavegueram, el Dipòsit de regulació d’aigües pluvials o la central de recollida pneumàtica.

A la vegada estem treballant per fer activitats accessibles atenent a tota la diversitat de persones i ja disposem d’alguna activitat adaptada a públic amb discapacitat visual.
 

- A part de ser especialistes en educació ambiental la majoria de gent ubicarà a Talher en parcs i jardins o boscos... quines activitats abasta l’empresa?

Talher som una empresa de serveis mediambientals i dins d’aquesta àrea oferim serveis d’obra nova, manteniment i conservació de jardineria, actuacions de recuperació ambiental, serveis forestals tant de treballs silvícoles com de manteniment d’infraestructures, serveis de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans, a banda dels ja comentats d’educació ambiental. En general el nostre principal client són les administracions tot i que, cada vegada més, estem col·laborant en l’àmbit privat sobretot en l’àmbit de manteniment d’infraestructures i educació i difusió ambiental. La nostra experiència, de més de 35 anys en la jardineria i serveis forestals, fa que haguem desenvolupat una base molt potent i sòlida per poder a poder obrir el nostre ventall de serveis i oferir un servei més complert i global als nostres clients. El disposar d’un equip tècnic multidisciplinar, amb amplia experiència, i amb una orientació molt clara cap a la satisfacció del client i usuari final, juntament amb la convicció que la prevenció de riscos de tots els que treballem a Talher està per davant de qualsevol altra consideració, fa que oferim un servei amb un nivell de qualitat global, tant en la prestació mateixa, com en l’atenció i empatia amb el client i tots els agents que conformen el cicle de vida d’un servei.
 

- Quines possibilitats d’innovació permeten aquestes àrees?

La innovació és constant en tots els àmbits i s’enfoca tant a millores tecnològiques i ambientals, com a millora en la prevenció de riscos. Des de la utilització i realització de proves amb maquinària i vehicles que utilitzen energies alternatives als combustibles fòssils, passant per la implantació de sistemes de telegestió del reg que permeten un ús sostenible de l’aigua en les zones verdes, aplicacions mòbils per a la recepció i gestió d’incidències mitjançant la participació ciutadana, sistemes de geolocalització de flotes i control remot d’emplenat de contenidors que permeten l’optimització de rutes, realització de tractaments biològics sobre plagues i malures que afecten a la vegetació per a minimitzar l’ús de productes fitosanitaris,  fins a la utilització en treballs forestals propers a urbanitzacions de motoserres i desbrossadores elèctriques amb molt baixa emissió de sorolls i 0 emissions de fums de combustió, o motoserres amb un tercer sistema d’aturada de seguretat en cas de possibles moviments imprevistos, caigudes o relliscades dels operaris.
 

- I per acabar, ens podria dir quin és el compromís de l’empresa a nivell de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)?

Talher, dins l’àmbit de la RSC, està certificada en la norma SA8000, norma basada en els acords internacionals sobre condicions laborals, que inclou la justícia social, els drets dels treballadors, la igualtat, la no discriminació, etc... amb l’objectiu  d’assolir un ambient de treball segur i saludable. Com a empresa que forma part del Grup Clece, hem desenvolupat el nostre projecte social, un projecte molt ambiciós amb l’objectiu d’afavorir l’accés als col•lectius més desfavorits al mercat laboral: persones amb discapacitat, persones provinents de col•lectius en risc d’exclusió social, víctimes de violència de gènere, atur juvenil, etc... Fet que es tradueix en que actualment Talher té un plantilla amb un 6,31% de treballadors provinents d’aquest tipus de col•lectius. Aquest projecte es complementa i es nodreix de la signatura d’acords i convenis amb les administracions, centres especials de treball, i entitats de caràcter social amb l’objectiu de la inserció laboral.

 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top