ENTREVISTA A FRAN COCA

ENTREVISTA A FRAN COCA

DIRECTOR DE MÀRQUETING I FUNDACIÓ GRUP AL

"El nostre mòdul de control intern, no només contempla les opcions considerades com a estàndard en tot allò relacionat amb la Funció Interventora compta a més, amb un alt nivell de personalització que ens permet adaptar el nostre mòdul, a les necessitats específiques en funció de la particularitat i necessitats del ajuntament."

Sobre GRUPO AL: Grup d'empreses especialitzades en el disseny, desenvolupament, implementació i suport de solucions professionals al camp de les TIC per a l'Administració Pública.

Audifilm, empresa que forma part del Grupo AL, ha llançat al mercat l'anomenat Mòdul de Control Intern per ajudar l'òrgan interventor. Coneguem més detalladament el funcionament d'aquesta solució amb Fran Coca, director de Màrqueting i Fundació Grup AL.


- Què és el Mòdul de Control Intern per a les Entitats del Sector Públic Local i quins beneficis aporta a les entitats locals?

El mòdul de control intern tracta de donar resposta a la necessitat que compten les Entitats Locals d'ajustar-se a la norma continguda al Reial Decret que defineix el marc jurídic d'aquesta responsabilitat, en el nostre cas, tenen com a objectiu principal, facilitar-ne la generació i gestió dels informes que, des de la funció interventora i control financer, han d'acompanyar els expedients de l'entitat local corresponent, tot això, dut a terme d'una manera simple i eficaç complint amb el principi d'eficiència.


- Quins requisits legals compleix la solució i quina normativa regula el control intern de les entitats locals?

El marc legal establert que regula el règim jurídic del Control Intern a les entitats del sector públic, queda recollit al Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril.

La norma concreta que regula l'obligació de remissió d'informació de control intern es recull a l'art. 218.3

El nostre mòdul de control intern s'ajusta literalment a allò que s'ha exposat en aquest Reial decret, i es dóna compliment íntegre a la que disposa la Llei.


- Quines funcionalitats ofereix la solució i quins tipus d'informes s'hi poden generar?

Entre les múltiples opcions que presenta, cal destacar:

Fiscalització i intervenció prèvia: respecte a la gestió econòmica de l'Entitat Local, on l'òrgan interventor, en farà constar la conformitat mitjançant una diligència signada.

Omissió de la funció interventora: en els supòsits on la funció interventora sigui preceptiva i s'hagi omès.

Intervenció de la comprovació material de la inversió (ICMI): permetent que, abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació, es verificarà materialment la realització efectiva de les obres, serveis o adquisicions i la seva adequació al contracte corresponent.

Control permanent no planificable (CPNP): referit a totes aquelles actuacions de control atribuïdes a l'òrgan interventor, prevista a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local.

Control permanent planificable obligatori (CPPO): comprèn l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, prevista a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local.

Pla anual de control financer (PACF): reflecteix totes aquelles actuacions la realització de les quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment se seleccionin atenent els objectius que es pretenguin aconseguir i les prioritats establertes.

Pel que fa als informes que es pot obtenir del mòdul, destaquen els següents:

Informe resultat de la funció interventora (Art. 15): en ocasió de la liquidació del pressupost, l'òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades.

Informe resultat del Control Intern (Art. 37): amb caràcter anual i en ocasió del compte general de l'òrgan interventor, cal elaborar l'informe de resum dels resultats del Control Intern. Contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora realitzades a l'exercici anterior.


- Aquest mòdul és estàndard o personalitzable?

El nostre mòdul de control intern, no només contempla les opcions considerades com a estàndard en tot allò relacionat amb la Funció Interventora compta a més, amb un alt nivell de personalització que ens permet adaptar el nostre mòdul, a les necessitats específiques en funció de la particularitat i necessitats del ajuntament.


- Quin tipus de suport i assistència tècnica ofereix l'empresa als clients que adquirisquen la solució i quines garanties de satisfacció té?

A Audifilm, estem plenament compromesos amb la satisfacció dels nostres clients, és per això, que prestem màxima atenció al funcionament del nostre servei de postvenda, cosa que inclou un servei de suport a l'usuari responsable de satisfer els dubtes o demandes que els usuaris de la nostra solució ens traslladin. Per això, mantenim estrictes controls al servei d'atenció a l'usuari, que ens permet valorar el nivell de satisfacció dels usuaris i posar el focus en aquells punts on, si es detecten alguna fragilitat, corregir immediatament.


- Quin diria que és el valor afegit que ofereix Grupo AL?

El nostre valor afegit més gran, considero que és la proximitat amb el client, l'atenció contínua a les seves necessitats, l'escolta activa en tot allò que ens traslladen de cara a millorar el nivell en què les nostres solucions s'adapten a la seva feina i milloren la formen en què exerceix la seva tasca.

 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top