ENTREVISTA A JORDI JOLY

ENTREVISTA A JORDI JOLY

GERENT D’ECONOMIA EMPRESA I OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

“La comanda  és el major incentiu que es pot oferir a l’empresa. L’Ajuntament ha reservat 1 M d’Euros  per a transformar els reptes en comandes i implementar les solucions guanyadores”

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el programa “BCN Open Challenge”, un sistema de compra-pública innovadora que promou el creixement del teixit empresarial a banda de transformar i millorar els serveis públics.

Per conèixer més a fons aquesta proposta tant engrescadora per les empreses, perquè se les premia amb comandes -cosa que realment les fa créixer-, parlem amb Jordi Joly, Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Barcelona.


- Moltes administracions recolzen l’emprenedoria facilitant els tràmits administratius, l'accés al finançament, la formació, l'accés a la informació, l'acompanyament empresarial, i fins i tot a través de premis i reconeixements... però no a través de comandes, que és el que realment necessita una empresa per créixer. Com es va prendre la decisió d’explorar aquesta via?

Efectivament  Barcelona vol anar un pas més enllà i el que ens va fer prendre la decisió va ser l’aposta perquè amb diner públic es fomenti la innovació, l'emprenedoria i el creixement de la petita i mitjana empresa. Els processos de contractació pública tradicional, amb una clara vocació proteccionista sovint són un fre demolidor a la promoció de l'emprenedoria i el creixement de la petita empresa a través del diner públic. Fins ara, les ciutats promocionaven la innovació vers la seva activitat pública oferint els seus espais urbans per a la realització de proves, laboratoris urbans tot desenvolupant concursos d'idees que com a benefici per al participant és un premi o reconeixement. L'administració però, tenia molt complicat el pas a la contractació del producte o servei, i si ho feia, en cap cas ho podia fer directament a l'empresa que ho havia desenvolupat, sinó que ha d'iniciar un procediment de compra pública de forma oberta on amb molta probabilitat una altra empresa s'enduia la contractació (per preu, per volum, ...).

A Barcelona portem més de 250 propostes d’empresa analitzades, més d’una vintena de pilots instal•lats, varis concursos internacionals llançats, etc.... , però malgrat això, a Barcelona considerem que això no és suficient, i hem volgut anar un pas més enllà i lligar tota aquesta capacitat innovadora amb compres reals i usar la compra pública innovadora (sobretot per a les PIMES) com uns instrument efectiu de promoció econòmica i d'eficiència i transparència en la despesa pública.  El recent llançat BCN Open Challenge ha aconseguit fer aquest pas més.

Cal fer notar que la compra pública representa més d’un 16% del PIB!

Així, estarem d’acord que la millor manera d’ajudar una empresa és oferir-li un client. Això és el que l'Open Challenge de l'Ajuntament de Barcelona ofereix a les empreses que hi vulguin optar. La possibilitat de desenvolupar un producte o servei que doni resposta a un dels sis reptes que ha llançat. En cas de sortir guanyador, no es tracta de rebre un premi o reconeixement, no es tracta de fer una prova pilot, es tracta de rebre una comanda dels serveis de contractació de l'Ajuntament de Barcelona. I,  si a més a més, aquestes comandes són d'una institució de referència que pagarà el seu producte o servei als 30 dies, i els oferirà referències de cara a altres mercats, això es converteix en una gran oportunitat.

El BCN Open Challenge fa que el propi Ajuntament esdevingui client i comprador de solucions innovadores de les empreses, i permet per primera vegada a tancar el cercle dels ‘urban labs’ sumant el finançament i el vector de compromís de contractació pública al programa de resolució de reptes.  
 

- Quines són les reaccions que han trobat per part de les empreses envers aquesta nova proposta?

S’ha rebut un volum molt important tan de peticions d’informació com de propostes de solucions, concretament  115 propostes. Estem molt satisfets amb la participació que hem tingut.


- És la primera vegada que l’Ajuntament de Barcelona vincula compra pública amb innovació?

Si, a l’Ajuntament de Barcelona és el primer cop que fem un projecte com l’Open Challenge tal i com l’hem definit aquest any.

Però també és cert que a Barcelona som pioners en aquest tipus d’iniciativa, que de fet, va tenir el seu embrió en projectes com el Living Labs Europe en el que Barcelona va col•laborar prèviament.
 
L’Open Challenge ha estat un projecte que hem treballat amb Citymart.com, una empresa que col•labora amb més de 80 ciutats i 6.000 empreses dels cinc continents en la recerca global de solucions urbanes i socials, creant nous mercats a través d’idees innovadores que contribueixin a la transformació d’infraestructures i serveis urbans amb visió de futur.

Citymart ens ha aportat experiència testada en open innovation en ciutats, així com una plataforma on-line pròpia, i una base de dades que agrupa una reconeguda xarxa d’innovació internacional. http://summit.citymart.com  De fet a la darrera edició del Cities Summit a Londres el passat 24 de juny, Barcelona va ser posada en tot moment com a exemple d’innovació pel seu projecte Open Challenge.

Estem molt satisfets d’haver llençat el plec i d’estar avaluant més d’un centenar de propostes de solucions. 

Barcelona un cop més es posiciona com a pionera i capdavantera en la lliga de ciutats que aposten per la innovació.


- A qui va adreçat aquest programa?

A empreses, especialment pimes, d’aquí i a nivell  internacional que tingui un bon projecte innovador relacionat amb els reptes que hem definit com a ciutat en l’Open Challenge.

Creiem en la innovació oberta i que les propostes poden venir de qualsevol lloc i aquest projecte es dirigeix obertament a empreses existents, a les que com a mínim  demanem la referència de tenir una experiència prèvia, que pot ser en qualsevol estadi des d’ un prototip o un pilot, fins a un projecte licitat o implementat.


- Quins són els reptes o solucions innovadores que des de l’Ajuntament demanen a les empreses participants?

En referència als reptes, cal dir que provenen de diferents àrees municipals, ja que aquest és un projecte liderat per Economia empresa i Ocupació, però que compta amb la complicitat de tota l’organització.  Són reptes en àrees claus per la ciutat però de temàtiques tant diverses com: 

1) Minimitzar els robatoris de bicicletes a la ciutat.
Per incentivar l'ús de la bicicleta a la ciutat, Barcelona busca un sistema d'aparcament de bicicletes que millori la seguretat de les bicicletes particulars. 

2) Impuls dels sistemes de suport per reduir l'aïllament social
Barcelona vol donar suport a les famílies i els professionals de la salut per a la cura de la gent gran per reduir l'aïllament i soledat.

3) Monitoratge dels fluxos de vianants a la ciutat
Dades en temps real sobre la distribució de persones en tota la ciutat millora la gestió dels espais públics de Barcelona.

4) Eines per a la digitalització dels fons de museus i arxius
La digitalització dels valuós arxiu de llibres, manuscrits, fotografies i altres documents de Barcelona permetrà compartir millor aquest registre únic de la cultura catalana amb els ciutadans.

5) Sistema automàtic de detecció i alertes sobre calçades en mal estat
La gestió responsable i eficient de les calçades és essencial per assegurar que la ciutat sigui còmoda i segura tant pels ciutadans com per al comerç. 

6) Incentivar el comerç local mitjançant la tecnologia
Millorar la competitivitat del petit comerç local augmentant la seva visibilitat a la xarxa.

 

- Qui escollirà les empreses guanyadores i amb quins criteris?

Hem definit un procés d’avaluació com reflexa el plec, amb un procés molt estructurat i concret, que consta de 2 fases.

La primera, on els projectes són anònims, i en la que , a cada un dels reptes s’avalua:
a) De n a 50 propostes mitjançant criteris objectius (fórmules publicades al plec) que avaluen aspectes com la capacitat d’execució, el cost o la sostenibilitat  de la solució.
b) De 50 a 15 propostes mitjançant un tribunal tècnic a través d’una plataforma online amb criteris subjectius com: 
a. Rellevància de la proposta dins el repte plantejat.
b. Innovació de la proposta dins el repte plantejat.
c. Escalabilitat de la proposta realitzada.
d. Impacte de la proposta dins el repte plantejat.
c) De 15 a màxim 5 propostes mitjançant un jurat que avalua la mateixa informació que el jurat tècnic més la informació econòmica i sota els mateixos criteris 
d) Al setembre, amb els màxim 5 finalistes per repte, ara si ja coneixent-ne la identitat, s’obra un procés  negociat que finalitzarà amb els guanyadors.
Pot haver-hi més d’un guanyador per repte, i també poden quedar deserts.

 
- Les empreses que aconsegueixin el contracte se’ls facilitarà protegir la seva innovació d’alguna  forma, per exemple a la “Oficina Española de Patentes y Marcas” (OEPM)?

Creiem que aquest és un aspecte clau i de fet, assegurem que  l’empresa preserva el dret d’ús de la seva solució i que això el permet vendre a altres mercats, si bé també es preserva la facilitat d’ús per part de l’ajuntament en compres futures.
 
Com expliquem al plec publicat,  la regulació de la propietat intel•lectual i industrial en relació a les solucions guanyadores s’acabarà de concretar en el procediment negociat, un cop tinguem les solucions guanyadores i el seu cost. Demanem solucions a reptes,  però no posem especificacions tècniques a solucions ni productes, i per això hem d’esperar al final del procés per a  fixar aquest termes.

Dit això,  estem treballant per què una vegada feta la primera compra i reconeguda la propietat intel•lectual i industrial de l’empresa, aquesta ho pugui oferir a altres ciutats del món, utilitzant com a referència de client a l'Ajuntament de Barcelona.


- Es preveu algun altre tipus de suport o incentiu per les empreses guanyadores?

La comanda  és el major incentiu que es pot oferir a l’empresa. L’Ajuntament ha reservat 1 M d’Euros  per a transformar els reptes en comandes i implementar les solucions guanyadores.   Però aquí cal afegir la possible ampliació que comentàvem abans si interessa potenciar la solució per part dels diferents departaments.

A més d’aquesta compra pública innovadora, l’Ajuntament de Barcelona ofereix altres incentius a les empreses guanyadores, com és un programa d'aterratge i serveis de creixement, en virtut del qual les empreses guanyadores podran instal·lar-se en espais temporals gratuïts durant 6 mesos, una condició obligatòria per a les empreses internacionals per fomentar la cerca de socis locals en la implementació.  

Se’ls oferirà també serveis empresarials que poden incloure l’assessorament financer, suport per a la selecció de personal, o facilitar la interlocució amb altres administracions i/o socis rellevants per al desenvolupament del projecte.  I , les solucions guanyadores obtindran també referències validades per l'Ajuntament de Barcelona que els ajudaran a accedir a nous mercats.


- Com es repartirà aquest Milió d’Euros entre les empreses guanyadores?

S’ha reservat un fons d’1 milió d’euros, per transformar els reptes en comandes i implementar les solucions guanyadores.  Estem parlant de 6 reptes així que seria prop d’uns 160.000€ per repte, però com les diferents solucions poden tenir preus molt diferents (recordem de nou que no sabem què estem comprant) al plec s’ha reservat entre  60.000€ i 250.000€ per repte, i l’import exacte s’acabarà de tancar en la fase de negociat, mai superant el Milió d’euros.  

 
- I quin és el pressupost total destinat al programa “BCN Open Challenge”?

Un milió d’euros d’arrencada i altres recursos interns de gestió, per a la formació, etc. A part, si té èxit i un cop garantida la propietat intel•lectual, l’escalabilitat abans esmentada.


- Aquest nou proveïdor de l’administració, per definir-lo d’alguna manera, podria esdevenir un proveïdor recurrent?

Estem treballant per què si el producte o servei adquirit és un èxit i compta amb el vist i plau de l'àrea receptora, habitat urbà, cultura, medi ambient .... aquestes puguin ampliar l'abast de la compra fins que ho considerin convenient, de forma directa a la mateixa empresa ja que aquesta disposa dels drets anteriorment mencionats, si més no durant un període de temps limitat. 

Per tant, una petita o mitjana empresa, a través de l'Open Challenge de Barcelona podrà accedir a una contractació de gran volum generada a partir de la seva capacitat innovadora i que podrà traslladar i escalar a altres clients, amb la important referència que li donarà la marca Barcelona.


- Quan es donaran a conèixer les empreses guanyadores? Ens agradaria anar-ne fent un seguiment des de la plataforma…

Estem molt satisfets de poder dir que aquest darrer maig es va llançar el plec, ja s’ha tancat el procés de recepció de candidatures, i hem rebut més d’un centenar de propostes  que estem avaluant.
 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top