ENTREVISTA A MARIO ALGUACIL I SANZ

ENTREVISTA A MARIO ALGUACIL I SANZ

DIRECTOR DE TECNOLOGIES I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT A L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

"La missió de Sant Feliu 2.0 [20] és redactar un projecte de gestió que aglutini les iniciatives actuals i les previstes al voltant de tres eixos clau: la gestió intel·ligent de la ciutat, Govern obert i ciutadania participativa i col·laborativa."

Sant Feliu de Llobregat és un municipi que aposta per la Innovació. De fet l'any passat ja van ser guardonats amb la distinció "Ciutat de la Ciència i la Innovació 2014", que atorga la Secretaria General de Ciència, Tecnologia i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat en la categoria de municipis de 20.001 a 100.000 habitants i que permet entrar a formar part de la Xarxa Innpulso. Parlem amb Mario Alguacil, Director de l'Oficina Sant Feliu 2.0 [20], una persona amb lideratge en els processos de transformació de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que s'ha atrevit a plantejar un nou model per a dur a terme projectes smart city de forma ordenada com veurem a continuació.


- Per quins aspectes se'ls va valorar per fer-los mereixedors d'aquest guardó?

Al meu entendre per una candidatura equilibrada pel que fa a materialitzacions contrastades, previsions de desenvolupament de projectes d'innovació i processos de transformació en la gestió dels recursos públics, el funcionament sostenible de la ciutat i el desenvolupament de polítiques socials amb un criteri d'universalització dels serveis públics.


- Què suposa estar a la plataforma estratègica Innpulso com a agent d'innovació?

Un desafiament institucional per mantenir viu l'esperit de la candidatura més enllà del reconeixement concret del guardó, una oportunitat de cooperació interadministrativa en els tres grans espais de treball de la xarxa INNPULSO:

• Definició d'un model de ciutat.
• Promoció i suport a les pimes innovadores així com el desenvolupament de línies de millora en els processos de contractació descobrint les oportunitats que pugui suposar la compra pública innovadora.
• Avaluació i articulació de projectes candidats a competir en les múltiples línies de suport financer que Europa s'ha estructurat al voltant del programa Horitzó 2020.
 

- Estem en un moment de col·laboració multidisciplinària per als grans desafiaments que s'acosten i això ho demostra el nou projecte que s’inicia a la seva ciutat amb l'Oficina Sant Feliu 2.0 [20], un model que permet fer polítiques a mitjà / llarg termini mitjançant el qual, el consistori es prepara per alinear els esforços i recursos davant aquests reptes. Ens pot explicar què és l'Oficina Sant Feliu 2.0 [20] i com va sorgir la idea?

Diversos factors entre els quals podríem citar, la creixent sensibilitat social sobre la necessitat de reduir la contaminació ambiental, l'ús eficient dels recursos, la gestió energètica sostenible, l'empoderament ciutadà a través dels dispositius mòbils i les xarxes socials, la necessitat d’ incrementar els nivells de transparència i participació en els afers públics, o el lideratge industrial a través del desenvolupament de tecnologies i processos innovadors en la producció i consum de béns i serveis, han provocat un procés transformador en la gestió pública polièdric i heterogeni que requereix d’ instruments de govern àgils i lleugers, adaptatius, col·laboratius, reticulars i transversals, que permetin alinear tots els esforços i recursos per implementar una gestió intel·ligent de les ciutats.

La idea d'Oficina neix de la necessitat de governar una activitat incessant que emergeix des dels diferents àmbits de gestió com a iniciatives independents, perfectament justificades, però que un grau de reflexió addicional i alineades amb altres iniciatives d'àmbits complementaris del procés, consagren una actuació integral, que per economia d'escala, per completesa i fins i tot per sostenibilitat fan que es millorin els resultats i les possibilitats de consolidació de la innovació.

La missió de Sant Feliu 2.0 [20] és redactar un projecte de gestió que aglutini les iniciatives actuals i les previstes al voltant de tres eixos clau: la gestió intel·ligent de la ciutat, Govern obert i ciutadania participativa i col·laborativa. De forma complementària té com a objectiu contribuir a la coordinació interdepartamental per als projectes de caràcter estratègic que requereixen de col·laboració multidisciplinària, donant suport als diferents departaments responsables de projectes innovadors, facilitant el seu desenvolupament, contextualització i posada en valor dins d'aquest marc general.


- Quantes llistes polítiques tenen a Sant Feliu?

El Govern de la ciutat el compon un acord de govern entre dues forces polítiques: ICV-EUiA-ISF i CiU. Els grups municipals que estan actualment a l’oposició són PSC i PP; i tres forces polítiques van quedar fora en les últimes eleccions municipals: Ciutadans, ERC i SI


- En quin estat està la implantació d'aquesta Oficina?

Recentment aprovada pel ple municipal, comença el seu camí amb grans expectatives sobre el seu paper estratègic en les iniciatives d'innovació i transformació de la gestió de la ciutat, fruit del desplegament de tecnologies i espais de col·laboració amb la ciutadania i les empreses.


- Quines accions es duran a terme?

Com deia es tracta d'una oficina orientada a optimitzar les diferents iniciatives impulsades en els diferents àmbits de gestió sota una concepció col·laborativa entre aquests àmbits i integrant totes les dimensions rellevants del procés.

Els projectes i actuacions que afrontarà aquesta oficina van des de l'Administració electrònica; transparència i accés a la informació; el foment de la innovació, la participació i la col•laboració amb la ciutadania; el desplegament d'infraestructures de banda ampla en el territori i en els equipaments; els projectes de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica; el desplegament de serveis intel•ligents i tecnològics per a la ciutat, així com els projectes de col•laboració europeus.


- La proposta d'aquesta oficina no deixa de ser un plantejament que surt de la proactivitat d'algunes persones i de la seva aposta per consensuar accions sostenibles ...

Al meu entendre la iniciativa sorgeix d'una concepció de la governança de projectes de transformació de la ciutat sota criteris de cooperació entre totes les forces polítiques presents al consistori i liderat pel govern, així com el reconeixement i confiança en la direcció pública professional com actors més rellevants.


- Si repartim missatges que sacsegin les opinions dels nostres lectors, parlem també dels ciutadans i de les empreses. A nivell de tramitació electrònica, en quin nivell estan els dos?

Hi ha molt camí per recórrer. Aquí us deixo el rànquing i el reconeixement rebut en el I congrés de Govern Digital de 2015. RÀNQUING


- El 4 de març inauguraven un centre demo en temes Smart. Què és aquest Urban Lab?

Urban Lab "parc Nadal" és una de les accions que institucionalment hem considerat clau per desenvolupar infraestructures de gestió energètica, en col·laboració amb els proveïdors i com a espai demostratiu i d'aprenentatge.

En el següent enllaç podeu veure una presentació completa del context, els objectius i les estratègies que hem dut a terme des de Sant Feliu. ENLLAÇ

En el vídeo que està a continuació també podeu veure algunes de les solucions tecnològiques aplicades en l'àmbit de les ciutats intel·ligents a Sant Feliu de Llobregat, com la millora de l'eficiència energètica en el parc Nadal on s'ha instal·lat un sistema gestió intel·ligent de l'enllumenat que estalvia més del 35% de consum elèctric i més del 50% de costos de manteniment. Aquest sistema permet telegestionar i controlar el seu funcionament en temps real, permetent la modelització múltiple de complex lumínic del parc en funció de múltiples paràmetres segons tipologies d'usos, lluminàries, horaris, intensitats, etc. És la resultant d'un conveni de col·laboració públic privada amb una empresa del sector interessada en disposar d'un espai demostrador a la nostra ciutat, que permeti tant l'aprenentatge mutu en l'ús d'aquestes tecnologies com la demostració per a altres ciutats i empreses interessades en això. De forma complementària el sistema també permet estendre la telegestió al reg, la seguretat, o qualsevol dispositiu electrònic de gestió desplegat al territori.


- Com estan superant les dificultats actuals de finançament per tirar endavant els nous projectes?

Aquest tipus d'iniciatives no apareixen amb una intenció d'actuar per període limitat i amb plans d'acció immediats, més aviat són mètodes d'autoorganització enfront de processos en els quals les Administracions Locals es veuran immersos de forma continuada i sostinguda, per tant el finançament ha de ser el previst per a cada projecte de forma convencional, però considerant que innovant en els projectes, en les formes de gestió, en les formes de provisió dels serveis, en la contractació, etc., es puguin aconseguir els excedents que permetin implementar els objectius sense finançament extraordinari, i en el cas que n'hi hagi, amb paràmetres de retorn de la inversió raonables. És el cas dels projectes més relacionats amb la gestió de l'energia, o els temes relacionats amb el manteniment de l'espai públic o la mobilitat.

De forma complementària aspirem a participar en projectes supramunicipals amb potencials fonts de finançament europeu o de processos de col·laboració públic privada en els quals identifiquem clarament un benefici per a les expectatives de la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat.


- Fa molts anys que les administracions locals estaven acostumades a demanar fons Feder, PUOSC ... però ara tot ha canviat, com s'ha de fer ara per anar a buscar els recursos a Europa?

La recerca de recursos a Europa té certa complexitat i compromís, però en síntesi el que preval és el desenvolupament de projectes en les línies que cada regió prioritza dins del paquet de fons assignats i en cas de concórrer a convocatòries en competència, poder incorporar el projecte concret de la ciutat en un marc de col·laboració públic privada on a més hi hagi altres administracions presents d'altres països i empreses del sector.

Però anar a captar fons europeus requereix una reflexió prèvia de costos i beneficis, és una cultura de gestió ben diferent de la que estem acostumats, tant pel que fa al seguiment del projecte com als resultats esperats. Estan proliferant empreses i agents especialitzats en la recerca d'aquests recursos, a més de les línies oficials de cada regió que de forma sistemàtica van apareixent en els diaris oficials.


- Des de l'entrada en vigor de la Llei de la transparència en 2013, l'obertura de dades sense dubte és un dels temes que més es parla actualment a les administracions. Com decidir quines dades obrir?

Mitjançant un acord de ple al setembre de 2012 el consistori, a proposta del govern de la ciutat, va decidir impulsar el projecte de govern obert en el qual s'incloïen línies d'acció encaminades a l'actualització del marc normatiu local com el Reglament Orgànic Municipal, procés en el qual van participar representants de totes les forces polítiques que van concórrer en les últimes eleccions de 2011

Així com també la recent Ordenança d'Administració Electrònica, Transparència, Accés i Reutilització de la Informació.

L'estratègia és obertura per diferents vies, que van des dels portals d'indicadors de transparència o el de bones pràctiques de la comunicació local, al propi portal de dades obertes "multiayuntamiento", passant per una profunda revisió de la web municipal amb la intenció de facilitar la publicació i accés a la informació pública, o mitjançant un projecte de revisió i normalització dels canals en xarxes socials en els quals la institució està present, així com els mecanismes de reputació en línia.


- Les dades obertes corresponen a les necessitats que té la població?

Els primers conjunts de dades publicades es corresponen amb una iniciativa "multiayuntamiento" al voltant d'un portal de dades obertes regional. En aquest projecte formen part ajuntaments de Catalunya que sumada tota la seva població supera el 30% de la regió.


 

.
Els criteris han estat consensuats i responen a l'experiència traslladada per membres del grup com Barcelona que ja disposen d'una trajectòria consolidada.

Podeu veure el portal de dades obertes de Sant Feliu de Llobregat AQUÍ

Des del punt de vista de ciutadania potser és més atractiu tot l'espai de transparència i bones pràctiques de la comunicació local, en la mesura que aquestes dades s'ofereixen formatats, indexats i amb certa estructura conceptual. Quan parlem de conjunts de dades per a la ciutadania ens referim fonamentalment a empreses, emprenedors, o sectors agrupats d'interès amb certa autonomia d'anàlisi d'aquestes dades en contextos de negoci, estadístics o com a complement informatiu a altres negocis.

Podeu veure més informació sobre la Nova Ordenança d'Administració Electrònica, transparència, accés i reutilització de la informació AQUÍ


- Sap si s'han reutilitzat les dades per part d'empreses i si s'ha generat algun negoci?

Acaba de publicar l'estudi de caracterització del sector infomediari 2014, l'estudi proporciona i analitza els elements essencials que defineixen el sector infomediari a Espanya, sector conformat per les empreses que generen productes i / o serveis per a la seva comercialització a tercers a partir de la informació del sector públic; tenint en compte tant a les empreses que s'han creat amb aquesta finalitat com a aquelles que tinguin una àrea i / o departament específic dedicat a la creació i comercialització de nous productes i / o serveis basats en la informació del sector públic.

En el nostre cas, la certesa que tenim és que la quinzena de conjunts de dades que publiquem al portal han estat visitats en més de 3.000 ocasions, amb una xifra de 700 descàrregues des de setembre passat, però desconeixem el destí d'aquests consums.

En el sector de les app, algun emprenedor també utilitza aquests conjunts de dades, però en qualsevol cas és un model de desenvolupament econòmic encara per consolidar.


- Moltes gràcies per compartir amb nosaltres el seu coneixement. Esperem pugui servir d'exemple per a altres ciutats.
 

 

 

 

 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top