ENTREVISTA A NÚRIA PARÉS

ENTREVISTA A NÚRIA PARÉS

TÈCNICA DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
 
“La recollida de deixalles porta a porta és tota una aventura, que comporta molta implicació de recursos, temps i energia; però realment un cop funciona de forma eficient dóna molts bons resultats”

L’ Ajuntament de Llagostera ha aprofitat la licitació del nou contracte de recollida de residus per a incorporar certes millores i innovacions tecnològiques al sistema de recollida porta a porta que funciona al nucli urbà i una urbanització des de l’any 2004. Una de les novetats importants ha estat la incorporació de xips electrònics als cubells de recollida que permeten fer un seguiment dels residus que genera cada habitatge per tal de poder aplicar bonificacions econòmiques a les llars que facin una bona gestió.
 

- Com va sorgir la idea d’incorporar xips electrònics als contenidors de les llars llagosterenques?

És una experiència que ja funciona a altres municipis que realitzen la recollida porta a porta tant a Catalunya com a Europa. A l’Ajuntament de Llagostera necessitàvem actualitzar la tecnologia de recollida, i és una molt  bona eina de control i seguiment del servei.
 

- Com funciona aquest xip electrònic i quina informació emmagatzema?

El xip va incorporat als cubells de recollida porta a porta.  En el nostre cas, s’han entregat dos cubells per habitatge, un marró per treure la fracció orgànica i un altre de color blanc, ambivalent,  per treure les fraccions d’envasos lleugers, paper i la resta.  Els vehicles del servei llegeixen el xip dels cubells mentre recullen, de manera que s’emagatzema la informació de l’habitatge i la fracció de residus que es recull. A part, si hi ha una incidència, com pot ser una fracció que no correspon al dia de recollida o una bossa de residus sense seleccionar, l’operari marca una incidència en un dispositiu i no recull la bossa, deixant un adhesiu informatiu.  Posteriorment, des de l’àrea de medi ambient podem disposar de tota aquesta informació i fer visites o accions per corregir les incidències, o fer els càlculs per aplicar les bonificacions.
 

- Quines bonificacions s’apliquen als usuaris que fan una bona gestió de les deixalles?

Està prevista una bonificació del 30% de la taxa d’escombraries pels habitatges de la zona de recollida porta a porta.  La resta d’habitatges fora nucli poden gaudir de les mateixes bonificacions dels anys anteriors per l’ús de la deixalleria i per la realització de compostatge casolà.  L’ordenança fiscal que inclou aquestes bonificacions serà presentada al proper ple per a la seva aprovació: totes les bonificacions tenen per objectiu premiar aquells veïns que tinguin uns bons hàbits socioambientals.
 

- S’apliquen mesures per a les llars que no recullen les deixalles correctament? Quines són?

Gràcies a les eines que disposem, ara podrem detectar els habitatges que no separen els seus residus. Un cop es detecti una incidència, es podrà contactar amb al veí i explicar-li la separació de les seves deixalles i l’ús correcte del servei de recollida.

En casos reincidents o greus, es poden enviar avisos o obrir un expedient sancionador tal com preveu l’ordenança municipal de gestió i la llei general de residus.

L’eina que creiem que serà molt conscienciadora serà la diferència de taxa que hi haurà entre els veïns que separin correctament els seus residus i els que no ho facin.  La idea seria aconseguir no veure-ho com una obligació sinó com uns hàbits que ens en beneficien tots.
 

-  Quines altres millores s’han implementat amb el nou contracte de recollida de deixalles?

Les millores han consistit en actualitzar la recollida amb nous vehicles més eficients i amb menys emissions contaminants i sonores (un d’ells elèctric), incorporar una tecnologia més avançada que permet sistemes de seguiment i control més eficaços, i entre altres coses s’han renovat tots els contenidors de les activitats comercials adherides al servei municipal, i els contenidors i la senyalització de les àrees dels veïnats i les urbanitzacions.

A la recollida porta a porta també hi ha hagut un canvi substancial pel que fa al calendari: s’ha reduït la freqüència de recollida de la fracció resta a setmanal quan abans es feia 3 cops per setmana.  La freqüència de les altres fraccions s’ha mantingut en 4 cops per setmana l’orgànica, 3 cops per setmana els envasos i 2 cops per setmana el paper.  El vidre es recull a través de contenidors al carrer, i els bolquers es recullen diàriament.
Totes les millores incloses al nou contracte municipal han permès realitzar una renovació del servei amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i fer una recollida més eficient.
 

- Quina valoració feu del sistema de recollida porta a porta?

Molt positiva, sempre i quan hi hagi els recursos necessaris per fer-ne una bona implantació i posteriorment un bon control i seguiment. Des d’un punt de vista tècnic és el sistema de recollida amb el qual s’obtenen més bons resultats de recollida selectiva, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat dels residus seleccionats. Permet la individualització de la recollida, de manera que l’aportació de residus de cada veí no és anònima, existeix una corresponsabilització que es tradueix en una major conscienciació i sensibilitat ambiental. A més, permet identificar el generador i es poden implantar sistemes de fiscalització més justos com el pagament per generació o les gratificacions mitjançant bonificacions com s’ha iniciat a Llagostera.
 

- Quins avantatges comporta aquest tipus de recollida de deixalles per a l’ajuntament?

Les millores del servei de recollida porta a porta s’han traduït en una resposta molt positiva per part dels veïns.  Fins a dia d’avui han vingut a recollir el seu kit gairebé el 80% dels habitatges de la zona porta a porta, i les actituds de molts veïns han començat a canviar.

Gràcies a les noves eines de que disposem s’han detectat errors tant per part dels veïns com per part de l’empresa de recollida o l’ajuntament, que ara podem corregir i millorar.

Es pretén aconseguir un major percentatge de recollida selectiva, disminuir la fracció resta així com millorar la qualitat de les fraccions (disminuint la presencia d’impropis).

Econòmicament el servei de recollida porta a porta té un balanç més equilibrat que la resta de sistemes ja que els bons resultats de recollida selectiva i la disminució dels costos d’abocador permeten cobrir els costos del servei i mantenir o inclús reduir les taxes municipals d’escombraries.
 

- Recomanaríeu el porta a porta a altres municipis catalans? Per què?

I tant!  És tota una aventura, que comporta molta implicació de recursos, temps i energia; però realment un cop funciona de forma eficient dóna molts bons resultats i esdevé un fet del que en pot estar orgullós tot el poble. 

Tots els qui estem en aquest àmbit ens hem de posar les piles per aconseguir una millor gestió i separació de les deixalles tant per raons econòmiques, ambientals com socials.  Està previst que el cànon de residus als abocadors pugi exponencialment, de manera que molts sistemes actuals de recollida seran ineficients, també econòmicament, i caldrà renovar-los.

Crec que el futur de la separació i la prevenció de residus està en implantar sistemes de pagament per generació on el veí pagui realment pel que genera, essent aquesta la millor eina de sensibilització ambiental. 
 

 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top