ENTREVISTA A PEP BUDI

ENTREVISTA A PEP BUDI

CAP DE NOVES TECNOLOGIES I COORDINADOR DEL PROJECTE CIUTAT INTEL·LIGENT iCAMBRILS 

“S’han sensoritzat 3 zones de càrrega i descàrrega de mercaderies entre els 2 UrbanLab, les quals han permès reduir, considerablement, l’ús indiscriminat d’aquests espais”
 

Cambrils, amb el seu projecte iCambrils Urbanlab, espais urbans d’innovació, forma part de la xarxa catalana d’Urbanlabs de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat (Catalonia Smartlab), uns laboratoris que testegen i validen solucions Smart en entorns reals.

El departament de Noves Tecnologies, amb Pep Budi al capdavant, és qui lidera aquest projecte que avui desgranem per a conèixer-lo més a fons.


- Quin és l’objectiu d’iCambrils?

En el seu abast inicial, el projecte iCambrils és la voluntat d’oferir i treballar en l’espai públic processos d’innovació de determinats serveis públics, tant des de l’àmbit privat, oferint espais de proves davant noves tecnologies i productes pre-comercials d’empreses i emprenedors, com des de l’àmbit municipal intentant establir nous models de gestió transversals que permetin executar projectes pluridisciplinars en l’aplicació de noves tecnologies que permetin avaluar i desplegar noves solucions en l’àmbit de les ciutats Intel•ligents que permetin assolir major eficiència i sostenibilitat en els serveis públics per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.


- Quants Urbanlabs teniu?

En disposem de 2; UrbanLab Pescador, just a la façana marítima al mateix Parc del Pescador, el qual disposa d’aparcament, serveis d’enllumenat i rec, equipament municipal, riera, etc. Un entorn concentrat de molts serveis davant la platja.

El segon és UrbanLab Vila ubicat al cas antic, un entorn amb una naturalesa de serveis diferents al primer, ja que s’hi localitzen necessitats i activitats diferents, com el mercadet, fira cambrils, escola música, aparcaments, nucli històric, etc.


- Quin tipus d’empresa pot venir a la vostra ciutat a provar els seus productes?

Qualsevol empresa que vulgui testejar nous productes i serveis innovadors que estiguin en etapes pre-comercials i que necessitin d’un espai per avaluar-ne els resultats en diferents entorns, a la vegada que els pugui servir de plataforma o instal·lació pilot de referència per a la seva comercialització.

Així mateix, aquelles que tot i ser productes comercials, permetin executar un projecte pilot innovador a Cambrils que puguin satisfer necessitats reals, i per tant, ajudin a la prestació de nous serveis o en millorin aquells de forma que es puguin prestar de forma més eficient i sostenible.
 

- Què suposa per a una empresa que el seu producte es testegi en un entorn real?

Suposa una avaluació i possible adaptació als diferents entorns i usos que es pugui donar als seus productes i a la vegada puguin ser espais i plataformes de referència com a possibles casos d’èxit per a la seva comercialització final.

Fins al moment, totes les solucions implantades s’han hagut d’ajustar i adequar de forma contínua fins la correcta prestació del servei, i per tant, enriquint els productes per a futurs projectes de forma que els permeti ser més ràpids, àgils i fiables. Per tant, és adequat no sols pel producte sinó també per la planificació en el lliurament, instal•lació i desplegament dels mateixos en nous projectes.

I voldria ressaltar, que aquest exercici també és bo per la corporació municipal. Fa palès la necessitat de treballar de forma transversal i per tant l’adopció d’un model de governança. És un banc de proves, tant per l’àmbit públic com pel privat.


- Quins projectes smart esteu treballant a nivell de mobilitat i seguretat?

S’han sensoritzat 3 zones de càrrega i descàrrega de mercaderies entre els 2 UrbanLab. Els sensors amb indicadors led, es visualitzen en verd quan hi ha plaça lliure i s’apaga l’indicador en el moment d’aparcar. A 5 minuts de finalitzar el temps màxim d’estacionament, es reactiva el llum amb intermitència fins que esgota el temps màxim de 30 minunts, moment en que l’indicador led es queda de forma permanent en vermell.

Així mateix, en pro d’una mobilitat més sostenible, s’han implantat 3 punts de recàrrega de vehicles elèctrics DUO, de forma que per cada punt, es poden carregar 2 vehicles a la vegada (cotxe, moto o bicicleta elèctrics).

S’han implantat 2 passos de vianants Intel·ligents al voltant del UrbanLab Pescador, els quals eren 2 punts amb un nombre elevat d’incidents.

Es va implantar una nova app “APARCAR” pel pagament d’estacionament de zones regulades, conjuntament amb l’Ajuntament de Reus, pensant en la mobilitat dels veïns a nivell regional i no sols local. Cambrils i Reus van signar un conveni de col·laboració sota el qual, Cambrils va entrar en la fase de desenvolupament del projecte i vam treballar ma a ma per tal de poder desplegar la mateixa solució. Simplificar i unificar una solució de mobilitat al territori.

I finalment, estem ultimant una App de Seguretat Ciutadana i antipànic en la qual Reus està col•laborant. Aquesta veurà la llum a finals d’estiu i que també està pensada en clau regional per la seguretat i mobilitat de les persones.


- Quina ha estat l’experiència de sensoritzar la càrrega i descàrrega i l’aparcament?

Per un costat, els usuaris de les zones de càrrega i descàrrega, ja no en fan un ús tant indiscriminat. Cal indicar que els sensors disposen d’indicador lumínic que es veu a certa distància. Per tant, ràpidament a peu de carrer, es detecta qui està infringint el temps d’estacionament.

I per un altra costat, ha servit per iniciar la gestió del canvi vers la implantació de serveis “Smart” a la corporació, ja que aquesta solució s’ha integrant en temps real al SIG (Sistema informació geogràfica) que disposa la Sala de Control de la Policia Local i per tant, a fer-ne el seguiment de les alertes de ciutat, així com disposar de la informació sobre l’ús i rotació que implica el servei.- I a nivell de punts de recàrrega de vehicles elèctrics?

La veritat que molt contents per l’ús que s’està realitzant, ja que inicialment Cambrils, disposa de 2 vehicles elèctrics censats. Però l’afluència de visitants amb vehicles-e així com usuaris que potser estan de pas en rutes llargues, ha permès rebre nous visitants al municipi que potser d’altra forma no haurien vingut. Aquests són usuaris que planifiquen molt bé les rutes i les seves destinacions. De moment ja portem un total de 200 recàrregues en 9 mesos.

Potser el que té un ús inferior a l’esperat ha estat en el de vehicles de 2 rodes (tant motocicletes com bicicletes), essent un municipi que disposem de més de 30 kms de carril bici i amb un nombre important de bicicletes-e. En el mateix període aquest punt ha tingut una 30a de recàrregues.

Per aquest motiu, l’equip DUO de la plaça de la vila (UrbanLab Vila) es reconvertirà en un punt simple per bicicletes-e i el DUO es reubicarà en un espai amb major nombre de cotxes-e i per tant, mirant d’ampliar el seu ús.- El pas de vianants ha tingut una repercussió mediàtica important, fins i tot a nivell internacional, oi?

Efectivament. Hem quedats tots, tant corporació, empresa proveïdora i veïns de Cambrils, gratament sorpresos. El vídeo del funcionament del pas de vianants es va publicar a les xarxes socials i es va viralitzar arribant a mitjans de comunicació tant nacionals com internacionals. Especialitzats en el món de motor i la seguretat vial com no.

Ha suposat un impacte enorme, tant per la solució i l’empresa com pel nostre municipi; pel projecte iCambrils.

Aquest ha estat realment la materialització del que suposa l’objectiu dels UrbanLab. Col·laboració públic-privat, implantant projectes pilot per satisfer necessitats dels nostres veïns i veïnes, aplicant innovació i essent una plataforma de comercialització pel fabricant.- Sembla ser  que aquesta solució l’ha comprat l’Ajuntament també...

Sí. Més enllà de propis pilots que es poden implantar i després retirar una vegada finalitzada l’etapa de proves per part de l’empresa, l’Ajuntament en la seva voluntat de donar solucions a determinats problemes dels veïns amb solucions innovadores, va voler invertir en la implantació definitiva d’algunes d’aquestes solucions. Però amb el compromís per part de les empreses de l’evolució i adequació constant d’aquestes per millorar la prestació del servei final. Creiem que la ciutadania és qui ha de poder gaudir d’aquestes solucions i ha de poder dir la seva i per tant, valorar-les i millorar-les. I per tant, calien solucions d’implantació permanent.


- Vostès també han instal·lat ha un sistema de wifi ciutadà de promoció econòmica. En què es basa?

Ha estat una demanda recurrent l’accés Wifi públic. Però també és sabut que l’actual marc normatiu no permet a l’administració pública oferir-ho de forma fàcil. A més, personalment penso que l’administració ha de garantir o oferir les condicions perquè aquests tipus de serveis es puguin prestar, però no prestar-los de forma directa. No és el nostre negoci.

Amb aquesta finalitat, es va procedir a licitar una concessió d’espais públics per tal que un tercer, operador de telecomunicacions, podés instal•lar els equips d’accés a una  xarxa wifi pública. L’usuari que s’hi connecta, disposa d’un portal captiu amb tota la informació, amb el mateix format que la nova APP Cambrils així com de les pantalles interactives del municipi i per tant, disposant d’un sistema d’informació al ciutadà multicanal uniforme.

L’Ajuntament percep un petit cànon anual per aquesta concessió i l’operadora, disposa d’un model de negoci mitjançant el qual, els establiments comercials adherits, els permetrà notificar campanyes, promocionar-se al portal captiu així com disposar de tickets a lliurar als seus clients per les compres i consumicions realitzades. És llavors quan els usuaris del servei Wifi podran accedir lliurement a Internet mitjançant el portal captiu del Wifi.

Mitjançant aquest projecte, a més de l’accés públic que subministra als veïns, l’Ajuntament es dota d’una infraestructura de xarxa d’accés restringit per accés i ús de serveis o equipaments municipals en el desplegament de nous serveis “Smart” que fins aleshores no disposava.


- Abans comentava que treballen projectes comuns amb altres ajuntaments, aquest és un repte interessant...

Sí. Per fer front als nous reptes que l’administració ha d’entomar, és impossible fer-ho sols. I per tant, és necessari establir un model de governança que permeti establir aquelles relacions i xarxes de col·laboració, tant a nivell intern com extern a la corporació, que permeti afrontar-ho amb les màximes garanties. Compartint coneixement, reutilitzant solucions a la vegada que es creen productes o serveis que puguin ser replicats.

Sota aquesta finalitat, és quan Cambrils s’adhereix a la xarxa Catalonia SmartLab, així mateix, estem en un grup conjuntament amb Barcelona, Reus i Terrassa que hem adoptat la plataforma de sensorització Sentilo.  Així mateix, dins del Camp de Tarragona es signen convenis de col·laboració amb els municipis de Reus i Tarragona en la línia de Ciutats Intel•ligents; municipis que també estan en processos de transformació i execució de projectes Smartcity. Concretament amb Reus és amb qui s’han materialitzat més projectes i s’ha treballant conjuntament amb les Apps de pagament de zones d’estacionament, la de seguretat ciutadana i antipànic així com el mateix projecte wifi de Promoció econòmica.


- Quins altres projectes tenen intenció d’explorar?

Alguns més hem explorat, com la Realitat Virtual al jaciment de la Llosa a través de l’app Imageen, la monitorització energètica de 2 edificis municipals, l’optimització enllumenat de tots els semàfors, etc.

Però després de quasi un any i mig, el projecte iCambrils, més enllà de la continuïtat dels propis UrbanLab, s’ha convertit en el projecte que ha de permetre repensar els serveis de la ciutat, de forma holística, aplicant principis d’eficiència i sostenibilitat econòmica, medi ambiental i social.

Per tant estem en ple procés d’elaboració d’un pla estratègic iCambrils, que està sent participat pel govern, oposició així com ciutadans i agents econòmics del municipi mitjançant processos de participació.

Un pla de tots per a tots que ha de permetre a Cambrils assolir la visió a 10 anys vista d’un municipi intel•ligent, innovador, sostenible i segur. Un municipi amb alta qualitat de vida. 

D’aquest pla, esdevindran els propers projectes, a curt, mig i llarg termini.


 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top