ENTREVISTA A PERE RUIZ I ESPINÓS

ENTREVISTA A PERE RUIZ I ESPINÓS

SOCI DE FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, S.L.
President de la Comissió de Sector Públic del ICJCE
“Disposem de les eines per col·laborar amb els òrgans de control intern, com: Formació en tècniques de control financer i auditoria, projectes de disseny i implantació de models de fiscalització prèvia limitada i fiscalització plena posterior.”

Sobre FAURA-CASAS: grup auditor i consultor que assumeix una reconeguda posició de lideratge en el sector públic.

- Qui és Faura-Casas?

Faura-Casas és una firma amb més de trenta anys d'experiència com a grup auditor i consultor. Des dels seus inicis Faura-Casas ha tingut una especial presència en el sector públic, gràcies a uns serveis adaptats a la situació específica de les entitats d’aquest entorn i molt particularment en el sector públic local. Tot i que els serveis originaris de Faura-Casas es centraven en l’auditoria financera, el cada vegada més complex entorn normatiu i de gestió d’aquest sector ha comportat el desplegament d’una bateria de serveis que oferim orientats al sector públic. Aquests serveis van des de la mateixa auditoria adaptada a les particularitats de l’entorn legal i comptable dels ajuntaments, fins a serveis de suport a les intervencions municipals, passant per consultoria en diverses vessants, financera, jurídica, de procediments, gestió de recursos humans, etc.

Malgrat aquesta especialització en el sector públic que ens ha situat en una posició de lideratge, Faura-Casas segueix sent una empresa multiserveis i multisectorial.
 

- Quin són aquests serveis que ofereix Faura-Casas i a quin altres sector s’orienta?

Dintre de l’àmbit de l’Auditoria, Faura-Casas realitza auditoria financera,  auditoria de compliment, auditoria de regularitat, auditoria operativa o de gestió, auditoria de subvencions… Els clients que demanden els nostres serveis d’auditoria són tant entitats públiques, com també entitats mercantils privades i entitats sense ànim de lucre, com fundacions, associacions, destacant especialment la nostra presència en el sector sanitari.

A l’àmbit de la consultoria, Faura-Casas ofereix un ampli ventall de serveis a les empreses públiques i privades, com poden ser: estudis econòmics, consultoria financera, consultoria de gestió de serveis, tributació, jurídic. Així mateix, tenim departaments específics de serveis fiscals i laborals, protecció de dades, recursos humans, fem formació a diverses entitats….


- Faura-Casas disposa d’una amplia experiència en l’àmbit de control de sector públic, aquest és un tema que actualment preocupa a l’opinió pública. Quina creu que pot ser la funció de l’auditoria en aquest control de la gestió pública?

El marc normatiu vigent sobre auditoria de comptes ha establert de manera expressa que els treballs d’auditoria sobre comptes anuals o altres estats financers o documents comptables d’entitats que formen part del sector públic estatal, autonòmic o local i que es troben atribuïts legalment als  òrgans públics de control de la gestió econòmic-financera del sector públic en l’exercici de les seves competències es regeixen per les seves normes específiques, no resultant d’aplicació als esmentats treballs l’establert a la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes mercantil. Per tant, aquesta funció de control correspon a les Intervencions Locals i, en el seu cas, als òrgans de control extern, com són la Sindicatura de Comptes en el Cas de Catalunya. L’aplicació exhaustiva d’aquests controls afavoriria clarament la transparència dels comptes públics.
 

- I dintre d’aquesta funció de l’auditoria pública, quin és el paper que poden desenvolupar els auditors privats com Faura-Casas?

Resulta evident que una plena aplicació de l’auditoria als ens públics no seria assumible amb els recursos de què disposen els esmentats òrgans de control extern i, per tant, es faria imprescindible la col•laboració amb firmes d’auditoria privades. En aquest sentit, hauria de regular-se de manera expressa el marc en què aquesta col·laboració es produeix, per  definir els casos en què l’auditoria pública pugues ser realitzada per auditors privats, de manera complementària o alternativa a les funcions dels òrgans de control propis del sector públic, establir els mecanismes de coordinació, regular l’abast dels treballs d’auditoria del sector públic, les normes d’auditoria pública a aplicar i la resta d’aspectes que facilitessin aquesta coordinació entre auditoria pública i privada.


- Per tant, la millora del control en el sector públic passaria pel ple desenvolupament de l’auditoria pública?

No, si bé l’auditoria és una eina necessària, no és suficient per a la millora de la gestió dels fons públics i valdria incidir en molts altres aspectes que contempla la normativa vigent, la qual en els darrers anys ha estat ampliada i reforçada amb aquesta finalitat. Aquest entorn normatiu cada vegada més complex requereix de suports en molts altres àmbits, per analitzar i realitzar controls interns respecte a la seva gestió econòmica, en la triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia. En aquest sentit, per exemple Faura-Casas disposa de les eines per col·laborar amb els òrgans de control intern, com: Formació en tècniques de control financer i auditoria, projectes de disseny i implantació de models de fiscalització prèvia limitada i fiscalització plena posterior. A més, Faura-Casas pot realitzar assessorament en matèria pressupostària, amb l’objectiu d’aportar solucions als problemes de gestió de les entitats públiques, tant per als tècnics  i professionals, com per als òrgans de govern, facilitant instruments útils de gestió econòmic-financera.
 

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top