L’Ajuntament de Reus cataloga 184 masos per fer compatible l’impuls econòmic amb els valors paisatgístics i mediambientals

Fer compatible el creixement i l’impuls econòmic de la ciutat amb el respecte al medi ambient i la cohesió social. Aquest és un dels objectius que es fixa el «Catàleg de masos en sòl no urbanitzable», el Pla Especial Urbanístic que ha començat a tramitar l’Ajuntament de Reus i que relaciona fins a 184 masos i construccions situats en sòl no urbanitzable del terme municipal. Són construccions susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació en base a raons arquitectòniques, mediambientals, històriques, paisatgístiques o socials. El document, que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Reus aprova de manera inicial el divendres 1 de febrer, identifica i descriu els masos i els dota d’una regulació que n’impulsa la preservació i recuperació.

La incorporació de les construccions al catàleg permetrà ampliar-ne els seus usos, amb vista a destinar-les a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris. Els nous usos de les construccions hauran de ser compatibles amb les activitats agràries implantades al seu entorn.
L’elaboració del «Catàleg de masos en sòl no urbanitzable» s’emmarca en un model de desenvolupament urbanístic sostenible, basat en la utilització racional del territori, per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida. Així, la normativa permet, per mitjà de règims de protecció especial, la utilització racional de determinats territoris perquè tenen cura de la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolida un model de territori eficient.


Informació

L’àrea d’Arquitectura i Urbanisme iniciarà durant la tramitació del document un procés d’informació als propietaris dels immobles per explicar-los què suposa la incorporació de l’immoble al catàleg. Aquest procés es farà de manera particular amb els propietaris i a través de les agrupacions de pagesos.


Criteris de catalogació

El «Catàleg de masos en sòl no urbanitzable» inclou finalment 184 immobles, dels més de 1.200 que s’han analitzat en el procés d’elaboració. Els criteris de selecció dels masos venen determinats per tres variables: la ubicació en sòl no urbanitzable, la construcció anterior a l’any 49, i els seus valors. Atenent a la legislació vigent, els valors que s’han fixat són els següents:

Arquitectònic: Masos o cases rurals que tinguin total o parcialment valor arquitectònic per la seva composició o la presència d’elements arquitectònics singulars.

Històric: Orígens i evolució de la tipologia del mas; rellevància de l’ús en la història; influència en la configuració dels assentaments en el territori, etc.

Mediambiental: Quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies.

Paisatgístic: Edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic.

Social: Aquelles construccions que afavoreixen el reequilibri territorial i econòmic i permeten la recuperació de la població.


Nous usos admesos

Els usos que es podran admetre a les edificacions incloses en el catàleg són:

Ús d’habitatge familiar rural: Comprèn els edificis destinats a habitatge, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals.

Ús hoteler en sòl rústic: S’admeten les edificacions amb un sostre susceptible de ser utilitzat superior a 1000 m2, que disposin d’accés rodat i estacionament en condicions adequades. No s’admeten hotel apartament ni els usos d’hotel en condomini.

Ús de turisme rural: Comprèn els serveis relacionats amb l’allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.

Artesanals:
S’admeten vinculats a l’habitatge familiar, en el benentès que són edificacions pròpies del medi rural, són els usos d’elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, així com la comercialització d’aquests productes vinculats a la mateixa finca o finques de l’entorn territorial.

Artístiques: S’admeten conjuntament a l’habitatge familiar els usos vinculats a les professions liberals i artístiques (escultors, pintors, músics..., )

Restauració: Compren els establiments destinats a restaurant, situats en finques rústiques, sempre que es garanteixi l’accés i l’estacionament en condicions adequades.
Equipaments i serveis comunitaris: Comprèn equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans. Els usos d’equipaments quedaran supeditats a les condicions tècniques i directrius de la normativa sectorial corresponent.

Educació en el lleure: Comprèn les activitats d’ensenyament vinculades al medi natural i aquelles d’esbarjo, espai o repòs que es desenvolupen en espais a l’aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, centres de natura, etc...)


Font: Ajuntament de Reus

 

tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top