L’adjudicació del SAD de Sabadell primarà la qualitat i proposta tècnica per sobre del preu i millorarà les condicions laborals dels professionals

La qualitat del servei i la millora de les condicions laborals dels professionals serán factors fonamentals en l’adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), que recentment ha sortit a concurs públic. A finals de juliol, el Ple municipal va aprobar els plecs de clàusules que regiran la convocatòria. Segons el plec, i com a principal element d’innovació, es valorarà més la qualitat tècnica dels projectes (80 punts) per sobre de si la proposta és o no la més econòmica (20 punts). Així mateix, amb el nou concurs es dota l’Ajuntament de més eines per exercir la seva tasca de control i garant de la qualitat i efectivitat del servei cap als usuaris/‐es i es milloren les condicions actuals dels treballadors i treballadores.

Segons ha explicat el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, “amb les noves condicions que com a Govern hem definit, volem garantir que a la contractació de serveis per a les persones es doni encara més valor a la qualitat, continuïtat, accessibilitat i atenció a les necessitats específiques dels usuaris i usuàries per sobre dels criteris estrictament econòmics, tot vetllant per la millora de les condicions per als professionals que dia a dia fan possible aquest servei imprescindible a la vida de moltes famílies de la nostra ciutat”.

Així mateix, explica Fernàndez, “per garantir la suficiència econòmica i trencar l’espiral de preus a la baixa en els concursos públics dels darrers anys que acaben repercutint en la qualitat del servei i els sous dels treballadors, hem incrementat el preu hora de sortida, un 2% respecte al preu de licitació del contracte de 2012, un 10% per sobre del preu actual del servei i un 4% per sobre dels preus adjudicats a concursos recents a d’altres municipis com Barcelona”. D’altra banda, es penalitzaran les propostes que facin una baixada temerària en el preu i es descartaran les que siguin inferiors al 5% de la mitjana (abans s’admetia fins al 10%).

Per tal d’afavorir la transparència, les noves condicions estableixen la creació d’un comitè d’experts extern per a l’avaluació de les propostes tècniques. Alhora, per facilitar un major control de l’Ajuntament sobre aquest servei públic, es fixen nous protocols, nous estàndards de qualitat i nous indicadors de seguiment d’obligatori compliment per part de l’empresa. Així mateix es preveu, per primera vegada, que l’Ajuntament encarregui a una consultora independent una auditoria anual sobre la qualitat del servei, els costos de la qual seran assumits fins a 15.000€ per part de l’adjudicatari del concurs. “Encarregar la gestió d’un servei públic a un tercer en cap cas eximeix a l’Ajuntament de la seva responsabilitat competencial sobre el servei”, ha comentat Gabriel Fernàndez. “Al contrari, exigeix una actitud encara més exigent i, per això, cal disposar d’eines adients que mesurin la qualitat i l’eficiència i de bons protocols de seguiment i control”.

Pel que fa al compromís social, el plec inclou que en cas de baixes i substitucions es contracti a persones de col∙lectius amb dificultat d’integració socio‐laboral. També es valorarà la compra de materials i serveis a empreses d’inserció social i el mecenatge i responsabilitat social corporativa per part de l’adjudicatari a la ciutat.

Així mateix, entre les millores laborals del servei s’estableix:

 -Limitar l'acumulació de bossa d'hores a deure pels treballadors (serveis de 60 minuts).
 -El temps de recollida de material es compta com a temps treballat.
 -L’Auditoria independent anual recollirà aspectes sobre el clima laboral.
 -Dotació de dispositius als treballadors que facilitin la coordinació: per exemple mòbils amb informació del cas.
 -En tots els casos atesos, protocol de prevenció de riscos laborals al domicili i situació de la persona (obesitat, malaltia mental, etc.)
 -El contracte s’estableix per any natural, evitant inconvenients als treballadors per possible doble pagador (IRPF).

La proposta de plec de condicions presentada al Ple es va fer recollint la visió i aportacions de professionals d’empreses del sector, dels sindicats i d'altres administracions, per tal de fixar les condicions per a un millor servei.


Unes 1.400 persones l’any

El Servei d’Atenció Domiciliària és un conjunt d’actuacions de suport personal i domèstic adreçades a persones amb dependència o risc social i que tenen com a objectiu ajudar a la realització de les activitats de la vida diària, promovent l’autonomia i desenvolupament de les capacitats i donant suport a les persones que tenen cura dels usuaris i usuàries. Aquestes actuacions són prescrites en base al  diagnòstic realitzat pels professionals de la Regidoria d’Acció Social i es divideixen en ajuts personals (SALL), atenció domèstica (SAUX) i les ajudes tècniques (grues, llits articulats...).

Actualment el Servei atén unes 1.400 persones l’any, majoritàriament gent gran o persones amb discapacitat, però també infants i famílies amb necessitats socioeducatives determinades o adults amb problemàtiques de salut mental o risc social.

El nou contracte serà vigent des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2019, prorrogable fins a un màxim de 4 anys, inclosos els dos primers. Per al primer any s’ha fet una estimació de 209.091 hores de servei i 120 serveis d’ajudes tècniques. En relació amb la darrera pròrroga de contracte (2015), s’incrementen 12.000 hores. El pressupost per a l’any 2017 és de 3.656.189,28 euros (IVA inclòs).

Per tant, el pressupost total de licitació per a 2 anys serà de 7.312.378,56 euros.

 

 


 

tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top