Les polítiques socials, d’habitatge, el conjunt de serveis per a les persones i l’aposta per l’ocupació, protagonistes del Pressupost municipal de Sabadell de 2013

El Pressupost municipal de 2013 té un marcat caràcter social. Donant continuïtat a les propostes dels anys anteriors, i atesa la crisi econòmica global, el pressupost que ha aprovat el Ple de l’Ajuntament reforça encara més les polítiques de suport a les persones que ho necessiten i als més afectats per l’actual conjuntura. També aposta per donar suport als ciutadans i ciutadanes amb problemàtiques relacionades amb l’habitatge i a favor de l’ocupació, la competitivitat i el progrés. Tot plegat consolidant novament els serveis a les persones com a pilar de l’actuació municipal, amb la voluntat de mantenir uns serveis públics de qualitat i un espai públic que reforci la convivència. Alhora, i en coherència amb la situació actual de les administracions públiques, el pressupost s’ha configurat des de la responsabilitat, la prudència, el realisme, la racionalització de la despesa, l’eficiència i la solvència, amb l’objectiu d’aconseguir una proposta austera i al mateix temps social. En aquest sentit, el regidor d’Economia i Recursos Humans, Ramon Burgués, ha destacat que “volem garantir estabilitat i sostenibilitat a l’Ajuntament i també els serveis a les persones, mantenint uns serveis públics de qualitat i una atenció acurada a qui més ho necessita”.

El pressupost que ha aprovat el Ple preveu ingressos superiors a la previsió realitzada al pressupost del desembre i és que s’ha pogut ajustar en funció dels ingressos recaptats reals. Alhora s’han rebut diferents concessions de subvencions, així com d’ingressos patrimonials i venda de sòl. Aquests majors ingressos podran complementar diferents programes de despesa, prioritzant les polítiques socials, educatives i d’habitatge, així com els
manteniments i les inversions.

El pressupost consolidat d’ingressos de l’Ajuntament, format pels pressupostos de l’Ajuntament, organismes autònoms i dependents, se situa en els 174,5 milions d’euros, mentre que el consolidat de despeses és de poc més de 172 milions. La proposta preveu un superàvit pressupostari inicial de 2,47 milions d’euros, per tal d’absorbir el romanent de tresoreria negatiu de la liquidació de l’exercici de 2012.

Pel que fa al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament per al 2013 és de 163,36 milions d’euros, el que representa una reducció del 4,7% respecte de l’any 2012. Les despeses sumen 160,88 milions d’euros, un 6,12% menys que l’any anterior.


Increment de partides socials

La clara priorització de les polítiques socials al pressupost municipal es veu reflectida en mesures com ara l’increment dels ajuts per a menjadors escolars en 150.000 euros respecte la proposta que es va presentar al desembre i l’augment en 100.000 euros dels ajuts per a la compra de llibres.

Així mateix, s’incrementa en 250.000 euros la dotació per ajudar les famílies amb risc d’exclusió en el pagament d’un habitatge de lloguer social i es destinaran 271.000 euros per ajudar famílies desnonades de la seva vivenda habitual a fer front a la plusvàlua. També hi destaca un pla de foment de l’ocupació, amb una previsió total de 700.000 euros, que en aquest pressupost es concretarà en 200.000 euros.

Un altre dels trets fonamentals del pressupost municipal de 2013 és que destinarà més del 70% de la despesa a actuacions destinades a atendre les persones (especialment les més afectades per la crisi econòmica), a garantir un espai públic de qualitat i a fomentar l’ocupació, reforçant la productivitat i el progrés. L’atenció a les persones i famílies que precisin de suport (que inclou àmbits com els serveis socials, el programa de Gent Gran o habitatge) sumarà
uns 15 milions d’euros, el que representa prop del 10% del pressupost. Entre les partides destaquen els 13,6 milions d’euros destinats als Serveis Socials i al programa de la Gent Gran.

D’altra banda, es destinaran més de 34,8 milions d’euros a altres serveis públics relacionats amb l’educació, la cultura, els esports, la salut, els drets civils, les relacions ciutadanes, etc., la qual cosa representa més del 21% del pressupost.

Hi destaquen els 12,25 milions d’Educació, un 7,62% del pressupost total de l’Ajuntament.
A Promoció Econòmica i Comerç es destinaran prop de 9,5 milions d’euros (un5,7% del pressupost).

Pel que fa a la despesa per al manteniment de l’espai públic com un espai de convivència, comentar que a la neteja viària i recollida de residus es destinen més de 23 milions d’euros (prop del 15% del pressupost total). Seguretat Ciutadana compta amb més de 13 milions d’euros (un 8,1%).


Contenció de la despesa i solvencia

Com a mesura d’austeritat, continua, un any més, la reducció de la despesa de representació i comunicació. Entre 2012 i 2013, la despesa en relacions institucionals i difusió es redueix un 13,81%. La despesa prevista en representació institucional es redueix en un 40% respecte de 2012.

Així mateix, la despesa en lloguers baixa en més del 24% respecte l’any anterior. Les despeses de personal es redueixen en un 3,59%, passant de 58,36milions d’euros al 2012 als 56,26 d’aquest 2013.

En relació amb la solvència, juntament amb les mesures de contenció de la despesa, l’Ajuntament contindrà l’endeutament viu amb l’objectiu de mantener unes finances sanejades. És per això que es reduirà el deute, amortitzant préstecs per import de 13,9 milions d’euros.

Encara amb la voluntat d’optimització i eficiència dels recursos, es continuarà treballant per apropar cada cop més l’Ajuntament a la ciutadania, fomentant la transparència, treballant en la simplificació de tràmits i potenciant l’accés a la informació via telemàtica.


Inversions

Pel que fa al pressupost d’inversions, la previsió per al 2013 és de 7,2 milions d’euros. Una partida inferior a altres anys, però superior a la consignada en la proposta del desembre, que preveia inversions per valor de 2,7 milions. Les inversions estaran finançades per aportació municipal i també per l’anualitat del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, la qual cosa permetrà invertir en projectes de ciutat sense incrementar  l’endeutament.

Algunes de les inversions previstes són la remodelació i instal•lació de gespa artificial a camps de futbol (1,8 milions procedents de subvenció), els més de 900.000 euros que es destinaran al portal sud de Sabadell i els 880.000 euros per a inversions en transport públic. A l’adequació i manteniment d’equipaments municipals es destinaran 500.000 euros i 300.000 al Centre d’Empreses de Can Roqueta.
 

Ordenances fiscals i reguladores de preus públics

Per al 2013, la proposta d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics proposa un increment general per a la major part de les ordenances del 3%. Tot i això, als impostos, taxes i preus públics generats a 1 de gener no s’aplicaran les modificacions. És el cas de l’impost de vehicles, la taxa de residus, la taxa de guals, l’IAE o l’IBI. Això no obstant, el cas de l’IBI és especial atès que la normativa estatal vigent obliga els ajuntaments a aplicar un tipus mínim del 0,6%, un fet que representarà un increment de l’11,7% en els rebuts dels contribuents. Pel que fa a la plusvàlua, no es modifica.

L’Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICIO) es modifica substancialment, atès, entre altres canvis, el nou sistema per determinar la base imposable, que es farà per mòduls. També es modifica el sistema de bonificacions.

La taxa que regula l’estacionament de vehicles a la zona blava s’apuja un 3%.Es redueix, però, l’horari de cobrament de dissabtes al matí, que passa de 9 a 14 h a una franja de 10 a 14 h.

Pel que es refereix a la prestació dels serveis d’atenció domiciliària, s’han refós en una nova ordenança que inclou els serveis de transport adaptat, ajudes tècniques, àpats a domicili, atenció domiciliària i teleassistència. Es potencia el criteri social de tarifació en funció de la capacitat econòmica del beneficiari, així com també es manté i potencia aquest criteri a les tarifes de les escoles bressol municipals, a l’Escola de Música i a l’Escola d’Art Illa.
 

Font: Ajuntament de Sabadell


 

tornar al llistat de notícies

Aquest espai web utiliza  cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top